Algbläck – ett färgglatt alternativ för en miljövänlig framtid

Möster på textil av algbläck

Detta är en nyhet från Smart Textiles som är en del av Science Park Borås vid Högskolan i Borås.

En stor mängd skadliga kemikalier används i färgningsprocessen av textilier. Det orsakar negativa och skadliga konsekvenser för både människa och natur. De som arbetar i fabrikerna och de som lever i den omgivande miljön exponeras dagligen för gifterna med bland annat otjänligt dricksvatten och svåra sjukdomar som följd.

– För mig är det helt fruktansvärt och obegripligt att det ser ut såhär idag. Vi bör ifrågasätta rimligheten i att fortsätta på det sättet. Restkemikalier i färg finns också kvar i slutprodukten och drabbar även de konsumenter som använder textilen, det kan ge allergiska reaktioner. Som designer tycker jag att estetik är betydelsefullt och vill att vi ska kunna fortsätta uttrycka oss kreativt och färgstarkt, men inte under rådande förutsättningar. Därför är det viktigt att utforska alternativ, berättar Ida Näslund.

Inom ramen för Smart Textiles har Ida Näslund, tillsammans med forskarna vid RISE-divisionen Biovetenskap och Material haft som mål att ta fram ett algbaserat bläck för digitaltryck på miljövänlig och naturlig textil. Detta med syfte att minska miljö- och hälsopåverkan i tillverkningsprocessen.

– Vi har kommit en bra bit på vägen genom vår förstudie. Projektet har genererat ett första algbaserat bläck som vi kommer att fortsätta att utveckla vidare. Eftersom bläcket blir biobaserat och naturligt komposterbart gör det att om det appliceras på substrat som också är miljövänliga och komposterbara skulle det ge färg till en helt bionedbrytbar produkt, säger Ida Näslund.

Nu går arbetet vidare med att utveckla bläcket, dess färger, tillverkning och teknik.

– Målet är att kunna applicera det på textila material för att kunna tillverka färgstarka, miljövänliga och hälsosamma plagg inom modeindustrin. Men jag ser även tillämpningsområden inom inredning och pappers- och förpackningsbranschen. Exempelvis skulle det kunna användas för en papperskasse. För en sådan produkt känns det också onödigt att använda bläck som innehåller skadliga kemikalier som naturen inte kan bryta ned, konstaterar Ida Näslund, som berättar mer om sina framtidsvisioner.

– Min vision är att lösa problemet med skadliga kemikalier i färg och att algbläck ska bidra till en mer hälsosam, miljövänlig och färgglad framtid. När bläcket har kommit så pass långt och kan kommersialiseras vill jag kunna skala upp så att det kan tillämpas på industriell nivå, avslutar Ida Näslund.

Läs mer om Smart Textiles

Text; Jonas Sehlin

Bild: Ida Näslund, Mounid