Lunchseminarium 11 november: "Eländesbeskrivningar eller spjutspetsjournalistik? – ett möte mellan välfärdsforskare och journalistiken"

DATUM: 11 november
TID: 11:30-13:00.
PLATS: Digitalt via Zoom

Maria Wolmesjö inleder med att berätta om sin forskning inom välfärdsområdet med fokus på äldreomsorg och pekar på vikten av att belysa både problem och möjligheter som välfärdens yrkesutövare står för.

Stefan Eklund ger därefter sitt perspektiv och beskriver BTs arbete/uppdrag. Därefter blir det en diskussion om hur äldreomsorgen har framställts i media och vad det kan innebära för erkännande och yrkesutövandet inom yrkesgrupperna, samt synen på välfärden och möjligheter för att bedriva den i stort.
Diskussionsledare är Margareta Carlén (föreståndare för FoUS Sjuhärad Välfärd) och Peter Serrander (samverkanskoordinator vid Science Park Borås)

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via chatten.

Seminariet sker digitalt. Du får en länk till Zoom i bekräftelsemejlet efter anmälan.

Anmäl dig här!
www.hb.se/lunchseminarium11nov

Ungefärliga hålltider:

kl 11.30-11.35 Margareta Carlén & Peter Serrander hälsar välkommen
kl 11.35-12.05 Anförande av Maria Wolmesjö
kl 12.05-12.20 Anförande av Stefan Eklund
kl 12.20-12.50 Samtal/diskussion
kl 12.50-13.00 Summering - avslut

Kontaktperson

Henrik Grönberg, kommunikatör Högskolan i Borås: Mobil: 0761-49 78 60 e-post: henrik.gronberg@hb.se

Läs mer

Detta är ett seminarium i serien om det socialt hållbara välfärdssamhället som arrangeras av Centrum för välfärdsstudier (CVS), Science Park Borås och FoU Sjuhärad Välfärd vid Högskolan i Borås.

Läs mer: https://www.hb.se/seminarieserie_socialt_hallbara_valfardssamhallet

Foto: Borås Tidning och Högskolan i Borås