Sjuksköterskestudenter får vänta på avslutande VFU

Texten har uppdaterats 2 december 2020.

28 studenter som skulle ha gjort sin sista VFU, som kallas Klinisk slutexamination, kan nu inte göra det på denna avdelning. Då beskedet om detta kom den 24 november inleddes arbetet med att hitta nya lösningar omedelbart. Efter intensivt arbete togs 13 nya platser fram på andra avdelningar.

Övriga 15 studenter får tyvärr sin examen framflyttad med några veckor då VFU:n måste senareläggas. För 11 studenter blir examen framskjuten två veckor, för 4 studenter handlar det om fem veckor. Studenterna har fått löpande besked om situationen.

– Situationen är naturligtvis mycket beklaglig, men vi lever i en pågående coronapandemi som anstränger sjukvården oerhört, säger Ann-Helén Sandvik som är biträdande sektionschef på Sektionen för vårdvetenskap på Högskolan i Borås.

Klinisk slutexamination är inte vilken VFU som helst. Här examineras studenterna i helheten och inte enbart i vissa mål som i tidigare VFU. Här säkerställs att studenten är redo för professionen och har ett patientsäkert förhållningssätt. Klinisk slutexamination har ett speciellt upplägg och utförs på för uppgiften specialutbildade enheter.