Akademisk högtid flyttas till 2022

När coronapandemin var ett faktum ställdes årets akademiska högtid in. Planen var att flytta firandet ett år framåt, med förhoppningen att till nästa vår kunna ha ett firande på Borås Kongress. Men med tanke på osäkerheten kring restriktioner och den planeringstid som högtiden kräver, har rektor i samråd med nämndordförande och ceremonimästare beslutat att skjuta fram högtiden till 22 april 2022.

Jonas Martinsson är ny eventkoordinator vid högskolan sedan  augusti i år, tillika ceremonimästare för den akademiska högtiden. Han säger att det finns flera syften med den akademiska högtiden.

– För det första handlar det om att installera nya professorer och promovera våra doktorer. Det är ett högtidligt, festligt tillfälle där familj och släkt ofta deltar och där kollegor inom akademin umgås och nätverkar. Det går inte att ersätta det med ett digitalt firande. Ett annat syfte med högtiden är att visa upp högskolans forskning för omvärlden, vilket vi fortfarande tänker göra men i en annan form.

Vad har varit de stora hindren för genomförandet 2021?

– Vi, gruppen som tidigare arbetat med högtiden, har tillsammans med rektor och nämndordförande gått igenom olika scenarier för hur högtiden skulle kunna genomföras, men landat i att ett digitalt evenemang skulle förta en stor del av vad akademisk högtid faktiskt innebär. Det finns också en stor osäkerhet kring hur läget ser ut till våren, och ett evenemang som Akademisk högtid kräver lång framförhållning, ett halvår är inte mycket i sammanhanget.

Hur kommer firandet te sig 2021?

– Vi kallar det inte för akademisk högtid, för det blir något helt annat. Vi kommer att lyfta fram de professorer och doktorer som skulle medverkat i högtiden, men det blir istället i aktiviteter som är mer riktade mot allmänheten.

Du är ny på högskolan sedan augusti, vad har du gjort tidigare och vad har du för förhoppningar med akademisk högtid 2022?

– Innan jag började här arbetade jag med Vetenskapsfestivalen i Göteborg, där jag varit ansvarig för delar av det publika programmet och Forum för forskningskommunikation.  

– 2022 ser jag fram emot ett extra stort firande, eftersom vi då kommer att installera och promovera de professorer och doktorer som skulle varit med våren 2020 och våren 2021. De senaste åren har intresset för att medverka vid högtiden ökat, med rätta – det är ett unikt tillfälle som inte förekommer någon annanstans i samhället.