Skärpta allmänna råd

Högskolan ser nu över vad det innebär för verksamheten. Studenter och medarbetare meddelas när det finns besked om hur det nya beslutet påverkar vår verksamhet på campus.

Salstentamen som är planerade fredag 30 oktober kommer att genomföras som planerat. Högskolan vidtar åtgärder för att minska smittspridning. Mer information om kommande tentamenstillfällen kommer.