Studier i litteraturpedagogik – den perfekta kombinationen privat och professionellt

Varför valde du att läsa magisterprogrammet i litteraturpedagogik?

– Magisterprogrammet är den perfekta kombinationen av mina professionella och privata intressen. Jag har älskat att läsa böcker sedan jag var barn och som gymnasielärare i svenska och engelska är jag också intresserad av hur jag på bästa sätt kan lära ut till andra och lära av dem. Då blir det viktigt både att kunna analysera och samtala om litteratur, att kunna leda, såväl som delta, i samtal och att kunna se hur samarbeten med andra yrkesgrupper gynnar mina elever.

Vad gör ni på utbildningen?

– Så här halvvägs in i utbildningen har vi hunnit få såväl litteratursociologiska, litteraturvetenskapliga som litteraturhistoriska perspektiv på läsning. Vi har också fått analysera litteratur, leda och delta i litteratursamtal samt reflektera över didaktiska frågor. Detta genom såväl praktiska som teoretiska moment, där vi tar vara på varandras olika yrkeskompetenser och erfarenheter.

Hur fungerar det att studera på distans?

– Kombinationen distansstudier och två campusträffar per termin är en blandning av det bästa av två världar. Dels skapar det en flexibilitet kring studierna under terminerna, dels får man träffas IRL, vilket skapar ännu starkare utbyte oss kursdeltagare emellan. Vi är relativt många som läser programmet, vilket också bidrar till rika diskussioner, reflektioner och många goda tips i vårt online-forum.

– De två senaste campusträffarna har fått ske online på grund av covid-19. Även om det inte kan ge riktigt samma upplevelse så har kurslärare och inbjudna föreläsare gjort sitt bästa för att dra nytta av olika gruppsamtalsfunktioner i Zoom och skapat interaktiva moment. Till exempel valde en föreläsare att ha ”flippat klassrum” där vi tog del av en inspelad föreläsning före träffen och sedan kunde ägna träffen åt att diskutera och ställa frågor.

Vad är det bästa med utbildningen?

– Det är att det så tydligt märks hur engagerade och kunniga alla kursansvariga och inbjudna lärare och föreläsare är och att de verkligen försöker skapa en tydlig progression. Kurslitteraturen känns relevant och ger såväl bredd som djup och variationen i kursuppgifter gör att vi utmanas på olika sätt. Att vi studenter kommer från olika professioner gör också att utbildningen känns så givande. Jag får till exempel nya perspektiv på bibliotekariers roller och det väcks tankar om hur olika samarbeten skulle kunna ske. En aspekt av magisterutbildningen är att den är något du söker dig till för att du brinner för innehållet och det gör att aktiviteten bland kursdeltagarna är hög.

Hur kommer utbildningen till nytta i ditt nuvarande yrke?

– Jag blir medveten om hur jag kan stötta mina elever i deras litteraturläsning och göra så att de får ut det mesta av den. Jag får nya infallsvinklar på olika litteraturpedagogiska aktiviteter och jag fördjupar både mina analytiska kunskaper och förmågor att leda samtal. Utbildningen kommer också till nytta i det kollegiala lärandet och samarbetet på min skola. Om jag kommer på en intressant forskningsfråga, så vill jag även vara väl meriterad för att kunna söka en doktorandtjänst på området.

Terese Kerstinsdotter är gymnasielärare i svenska och engelska vid International Baccalaureate-programmet på Sven Eriksonsgymnasiet i Borås och har även jobbat som utvecklingspedagog i Borås Stads Lässatsning.

Läs mer om Magisterprogrammet i litteraturpedagogik, 60 hp, deltid, distans

Läs även intervjun med gymnasiebibliotekarie Anneli Hallbjörk som studerar på samma program