Högskolan i Borås bäst på klimatarbete

Högskolan i Borås, Sveriges lantbruksuniversitet och Chalmers rankas högst.

– Vi skickade ut erbjudandet om att delta till alla Sveriges lärosäten och fick in 16 svar och det är dessa lärosäten som vi har kunnat ranka, säger Felicia Olsson från Klimatstudenterna Sverige.

– Vi är väldigt stolta över att rankas etta av Klimatstudenterna. Nu fortsätter arbetet, för även vi har mycket kvar att göra för att fortsätta minska klimatpåverkan, säger Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg på Högskolan i Borås.

Lärosätena är poängsatta inom fyra områden. I två av kategorierna premieras skarpast mål för utsläppsminskningar med tillhörande handlingsplaner, respektive mest noggrann mätning av totala utsläpp av växthusgaser. I de andra två kategorierna gäller lägst utsläpp från flygresor per årsarbetskraft respektive störst minskning i utsläpp från flygresor per årsarbetskraft mellan år 2018 och 2019.

Klimatstudenterna menar att universitet och högskolor har en viktig både symbolisk och praktisk roll att spela i klimatomställningen. Genom att leva som de lär och agera på den klimatforskning de själva producerar kan de visa vägen för andra delar av samhället.

Läs mer om hållbar utveckling vid Högskolan i Borås