Inblicksfrågan: Om publicering av utbildningsutbudet

Jennifer Tydén, biträdande kommunikationschef svarar:

– Efter önskemål från organisationen har vi lyft frågan i rektors ledningsråd om när utbildningsutbudet ska beslutas, då vi har fått flera funderingar kring varför vi publicerar vårt utbud sent.

– Från och med oktober 2020 kommer rektor ta beslut om ett utbildningsutbud som gäller tills vidare. Tidigare år har beslutet endast gällt kommande termin. Inför varje termin kommer utbudet att bekräftas och eventuellt justeras om det tillkommit någon utbildning, eller om någon utbildning ska tas bort. Detta innebär att vi kommer att kunna publicera utbudet tidigare på webben, liksom andra lärosäten gör. Uppgraderingen av vårt webbverktyg till Episerver 11 (EPI11) har möjliggjort att vi kan visa flera terminer samtidigt.