Nu öppnar utlysning för forskning och utbildning som stärker Sjuhärad

Mellan 28 september och 12 oktober är det möjligt att söka bidrag för projekt under 2021, inom områdena forskning och utbildning. Ansökan görs via Sparbanksstiftelsen i Sjuhärads webbsida.

Totalt får stiftelsen in mellan 300 och 500 ansökningar varje år, varav ungefär en tredjedel söker för forskningsprojekt. Ett hundratal bidrag beviljas varje år, berättar Emelie Johansson, koordinator på Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

– När forskare frågar hur mycket de kan söka brukar jag ge rådet att titta på tidigare beviljade projekt, men det finns egentligen inte någon gräns. Istället för att titta på summan, så tittar vi på vad projektet handlar om och syftar till, att det ska utveckla Sjuhärad.

Vad kan vara bra att tänka på?

– På webbsidan finns bra information om vad vi prioriterar, specifikt för forskning. Det är viktigt att vara tydlig i sin ansökan, eftersom de som bedömer ansökningarna inte är experter på forskningsområdet. Om man skriver på engelska, vilket en del gör, måste man även skicka in en sammanfattning på svenska. Det är alltid bra, så att det inte blir missförstånd.

Niina Hernández är universitetslektor och forskar bland annat om passform på kläder, både matematiskt, virtuellt och i verkligheten. I fjol fick hon bidrag från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och TEKO för att köpa in utrustning för att mäta och digitalisera mekaniska egenskaper på tyg. När Niina Hernández skrev sin ansökan lade hon mycket vikt vid att beskriva samhällsbehovet och hur utrustningen skulle användas. Hon berättade om högskolans tidigare investeringar i digitala verktyg och beskrev konkret vad som behövdes för att utveckla forskningen ytterligare.

– En sak som jag tryckte på var hur utrustningen även kunde användas av studenter, från kandidat- till doktorandnivå. Jag förankrade ansökan med personer från olika textila områden och inkluderade dessa i ansökan. Det tror jag är en styrka, att om det är möjligt kunna visa på en bredd, säger Niina Hernández.

Har du något mer tips till forskare som söker medel för första gången?

– Jag tror att du vinner på att servera det ganska tydligt, hur näringslivet och Sjuhärad är gynnade av din forskning.  Det kan vara en bra idé att visa vad du har åstadkommit hittills, att det du söker pengar till är en del av ett långsiktigt arbete – eller i alla fall början på en långsiktig satsning. Tänk också på att de som läser inte är experter. Man kan inte ta för givet att fackuttryck är allmänt kända. Samtidigt, om ansökan skulle komma till någon som kan området, får det inte låta för banalt. Det är en viktig kompetens, att kunna vända sig både till experter och lekmän.

Sparbanksstiftelsen i Sjuhärads webbsida(extern länk)