Polisutbildningen arrangerar anhörigdagar på Sagagatan

Under besöket kommer anhöriga till polisstudenter från termin 4 att få se olika delar och moment i polisutbildningens verksamhet på Sagagatan.

– Vi har tagit beslutet att genomföra en coronaanpassad version av vad som vanligtvis är ett öppet hus. Arrangemanget vänder sig inte till allmänheten utan har en begränsad gästlista. De inbjudna har fått förboka sina besök på bestämda tider under dagen, och vid ankomst kommer de att delas in i mindre grupper för att tillsammans med en studentvärd gå en rundtur och sedan lämna området, berättar Jonas Martinsson, eventkoordinator på Högskolan i Borås.

Ann-Sofie Rihs är studierektor vid polisutbildningen, och förklarar bakgrunden till beslutet att genomföra anhörigdagar.

– Vi har tillsammans i projektgruppen fört långa diskussioner om ifall vi kan genomföra arrangemanget, och i så fall hur. Att visa upp utbildningen för sina anhöriga är något som betyder mycket för våra studenter, samtidigt är det en speciell situation vi befinner oss i. Vi är övertygade om att vi nu har hittat en lösning och ett upplägg som gör att vi kan genomföra dagarna på ett tryggt sätt för alla inblandade, förklarar Ann-Sofie Rihs.

För polisstudenterna som går sista terminen är anhörigdagarna av stor betydelse.

– Polisvärlden är en relativt sluten värld och anhörigdagarna blir för mig ett sätt att förmedla hur min utbildning fungerar och att skapa förståelse hos anhöriga. Sen är de naturligtvis intresserade av min utbildning då den skiljer sig från andra i hur och vad man utbildas till, berättar polisstudenten Thomas Edman.

Polisutbildningen planerar för öppet hus för allmänheten under våren 2021.