Tre frågor till cheferna på Verksamhetsstöd

Högskolan i Borås

Utbildningsstöd – Hanna Markusson

Vad har du för bakgrund?

– Jag är gymnasielärare i botten och hamnade så småningom på universitetet som doktorand i historia. Doktorerade i ämnet vid Umeå universitet 2003. År 2004 kom jag till Göteborgs universitet. Arbetade där som lärare och forskare i 15 år och hade under den tiden olika uppdrag (studierektor, viceprefekt för grundutbildning med mera).

Varför vill du arbeta på högskolan?

– Jag har precis varit anställd på högskolan i ett år nu (1 september reds.anm.)! Det är roligt att verka vid ett mindre lärosäte där kontaktvägarna inte är så långa och där möjligheterna till dialog och utveckling är betydligt större än vad jag är van vid.

Vad har du för planer för din avdelning för läsåret 20/21?

– Vi verkar för att upprätthålla det goda samarbetet vi har med akademierna – och förbättra det där det behövs. Vi har ett stort arbete framför oss vad gäller införandet av Canvas, men vi är förstås inte ensamma i det. Snart får vi också en ny medarbetare som ska delta i arbetet med studenträtt och disciplinfrågor.
--------

Ekonomi – Linda Sörensen

Linda Sörensen

Vad har du för bakgrund?

– Jag flyttade från Skåne till Borås för 25 år sedan för att studera vid Högskolan i Borås. Under studietiden träffade jag min man som är en mycket trevlig boråsare. Jag är utbildad bibliotekarie och ekonom. Jag har arbetat på högskolan sedan 2002, först som handläggare och ekonom på två institutioner innan jag blev projektekonom och sedan ekonomichef.

Varför vill du arbeta på högskolan?

– Därför att jag trivs bra i miljön och tycker att det känns meningsfullt att arbeta i en samhällsviktig verksamhet. Jag har också väldigt duktiga och trevliga medarbetare.

Vad har du för planer för din avdelning för läsåret 20/21?

– Vi planerar att förstärka inom upphandlingsområdet för att kunna ge ett bredare stöd än i dag, vilket känns väldigt bra. Vi kommer att ha stort fokus på införande av e-beställningar och införande av ett helt nytt systemstöd för projektredovisning. Vi kommer också att utveckla en del processer för dokumenthantering.
--------

Akademistöd – Catarina Lindhé

Catarina Lindhé

Vad har du för bakgrund?

– Jag är före detta banktjänsteman som ville skola om mig efter att jag hade fyllt 40. Jag valde att läsa vid Högskolan i Borås till personal- och beteendevetare. Jag har nu arbetat 14 år i olika roller med koppling till administration inom högskola/universitet. Jag trivs mycket bra i min roll som avdelningschef, där jag får arbeta med människor samtidigt som jag får syssla med allt som rör sig kring administrativ organisation. Innan jag kom till högskolan var jag anställd på Göteborgs universitet under nästan 10 år. Avdelningschef för Akademistöd har jag nu varit sedan 2016.

Varför vill du arbeta på högskolan?

– Högskolan är en mycket bra arbetsplats, ett lagom stort lärosäte med en härlig, vänlig familjär stämning. Det trivs jag med!

Vad har du för planer för din avdelning för läsåret 20/21?

– Jag planerar för att fortsatt, tillsammans med medarbetarna, utveckla verksamheten så att vi alltjämt går i takt med kärnverksamhetens förändrade behov och nya förutsättningar.
--------

Kommunikation – Annie Andréasson

Vad har du för bakgrund?

– Jag har lång erfarenhet från att jobba med kommunikation här på Högskolan i Borås. Jag har varit pressansvarig och arbetsledare. 2011 blev jag t.f. kommunikationschef och från 2014 är jag kommunikationschef. Jag är utbildad journalist och har erfarenhet från både tidning, radio och teve. Jag har också jobbat några år som copywriter på en reklambyrå. Min specialitet är strategisk kommunikation, pr-arbete, kriskommunikation och varumärkesarbete. Mitt allra roligaste projekt här på högskolan var när jag under ett antal år parallellt med mitt arbete skrev boken "Kunskapens trådar".

Varför vill du arbeta på högskolan?

– Det är en stimulerande arbetsmiljö med många engagerade och duktiga personer som brinner för sina områden. Utbildning och forskning är viktigt för samhällsutvecklingen och att få vara en del av den och att bidra och stötta detta arbete känns bra. Jag gillar också att jobba med kommunikation och den puls som man ofta känner av på en kommunikationsavdelning i form av stora och små kriser. Du blir involverad i aktiviteter, händelser som påverkar utvecklingen och får vara med och berätta om allt vi gör. Jag har helt enkelt roligt på jobbet. Dessutom är det enkelt att vara chef när man har så professionella medarbetare.

Vad har du för planer för din avdelning för läsåret 20/21?

– Vår avdelning har varit involverade i bl.a. framtagningen av högskolans nya vision. I och med den och den kommande forsknings- och utbildningsstrategin har vi påbörjat arbetet med att se över kommunikationspolicyn och övriga kommunikationsstrategier, planer och varumärkesplattform. Vi har också implementerat en ny tillgänglighetsanpassad webb och under 2021 kommer vi att se om vi även kan koppla in ett intranät. Dessutom har vi ju blivit Årets studentstad och förhoppningsvis ska vi kunna genomföra en del av de aktiviteterna som vi planerat för. Coronapandemin har ju gjort att vi på avdelningen har fått ägna en stor del av vår tid åt kriskommunikation och internkommunikation. Vilket har varit mycket lärorikt.
--------

Bibliotek – Jonas Gilbert

Vad har du för bakgrund?

– Jag har pluggat bibliotekarieutbildningen här på högskolan och har sedan jobbat på universitets- och högskolebibliotek i drygt 20 år. Ofta har mitt arbete handlat om olika frågor som är knutna till det som vi i dag skulle kalla digitalisering. Till exempel hur informationsförsörjningen och den vetenskapliga kommunikationen förändrats i och med internets framväxt. Biblioteken började tidigt se konsekvenserna kring detta, framför allt när de vetenskapliga tidskrifterna övergick till digitala former, och jag tror att den erfarenheten av att tänka parallellt på digitala tjänster och de vanliga, fysiska miljöerna är värdefull för högskolorna när det gäller olika utvecklingsfrågor.

Varför vill du arbeta på högskolan?

– Jag jobbar min andra vecka på högskolan nu (startdatum 200901 reds. anm.) och tycker det är mycket roligt och inspirerande att vara på plats. Högskolan har en spännande och bred sammansättning av ämnesområden för forskning och utbildning, och det ställer höga krav på bibliotekets verksamhet och den utmaningen tycker jag är stimulerande. Högskolan är både väl etablerad och har samtidigt ambitionen att utvecklas vidare, och det tilltalar mig. Som bibliotekarie – och före detta student på högskolan – ser jag också fram emot samarbeten med ämnet biblioteks- och informationsvetenskap där högskolan har en internationellt framstående miljö. Och sist men inte minst hade jag uppfattningen att det är ett bra arbetsklimat på högskolan och min första vecka på jobbet har stärkt mig i den uppfattningen. Det är god stämning och ett stort engagemang bland kollegorna på biblioteket, och då trivs jag bra!

Vad har du för planer för din avdelning för läsåret 20/21?

– Det går inte att komma ifrån att coronapandemin är en skugga över oss, och vi vet ännu inte om vi har ett stabilt läge eller om det kommer att krävas nya anpassningar under det kommande året. Så i den här situationen är det viktigt att vi lyssnar på varandra, stöttar varandra och snabbt kan dra lärdomar och göra anpassningar där det behövs. Det är roligt att viss verksamhet är tillbaka på campus, men det är samtidigt en utmaning för alla att bedriva verksamhet både på plats och på distans. I förlängningen tror jag att vi får erfarenheter och lärdomar att ta med i den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Så min första prioritering – förutom att lära känna högskolan och biblioteket – är att vi följer hur situationen utvecklas och skapar så goda förutsättningar som möjligt. Men samtidigt tar oss tid att reflektera över vilka utvecklingsfrågor som blir viktiga att arbeta med i nästa fas.
--------

Studentcentrum – Lena Tyrén

Vad har du för bakgrund?

– Min bakgrund är förskollärare. Jag har tidigare arbetat i 15 år på Högskolan i Borås som lärare och studierektor på dåvarande Institutionen för pedagogik och sedan som sektionschef för Sektionen för förskollärarutbildning. Jag disputerade 2013 inom pedagogiskt arbete.

Varför vill du arbeta på högskolan?

– Det jag saknade under de tre åren som jag var inom annan verksamhet var atmosfären och studentpulsen. Högskolan är en trevlig arbetsplats med möjlighet att utvecklas.

Vad har du för planer för din avdelning för läsåret 20/21?

– Under 2020 finns det pågående processer och utvecklingsarbeten som jag ska sätta mig in i. Nu inledningsvis, lära känna medarbetarna och avdelningen med de olika funktionerna och deras uppdrag. Inför 2021 ska medarbetarna och jag tillsammans identifiera det områden som vi ska prioritera för verksamhetens bästa.
--------

Campus och hållbarhet – Charlott Sundeen

Vad har du för bakgrund?

– Innan jag började på högskolan arbetade jag många år på Arbetsförmedlingen främst med olika typer av lokalprojekt, tidigare har jag jobbat i näringslivet i olika arbetsledande roller.

Varför vill du arbeta på högskolan?

– Högskolan har ett viktigt uppdrag i vårt samhälle att bedriva utbildning och forskning. Genom min roll i verksamhetsstödet är jag med och bidrar till detta.

Vad har du för planer för din avdelning för läsåret 20/21?

– Vi fortsätter leverera bra service inom flera områden, ett antal nya lokalförändringar ska vi genomföra och vi fortsätter vårt viktiga arbete inom hållbar utveckling, men framför allt ska vi fortsätta ha roligt och trivas på jobbet!
--------

HR – Marie Granberg Klasson

Har inte haft möjlighet att svara.