Vinnare av SydVästenpriset är utsedda

Det har kommit in rekordmånga nomineringar till SydVästenpriset, totalt inkom 23 förslag som rör 22 nomineringar. I juni kom juryn fram till att priset bör tilldelas fyra chefer som får dela på prissumman 50 000 kronor.

– I år var det ovanligt många och mycket kompetenta chefer som nominerades. Det har därför varit mycket grannlaga för juryn att utse vinnare och arbetet har därför tagit ovanligt lång tid med intervjuer och andra källor, säger Margareta Lundberg Rodin, som sitter i juryn för SydVästenpriset.

Med det årliga priset vill Högskolan i Borås och Centrum för välfärdsstudier (CVS) premiera chefer inom välfärdsområdet som medvetet och engagerat har utvecklat ett hållbart, kvalitativt och strategiskt ledarskap. finansieras av Västra Götalandsregionen och består förutom av prissumman också av ett diplom.

Utdelningen äger rum den 15 oktober kl. 10.00-12.00 vid Högskolan i Borås. Då lanseras även en antologi om ledarskap i välfärden med föreläsningar av Nomie Eriksson, Högskolan i Skövde, och Maria Wolmesjö, Högskolan i Borås.

Vinnare, motiveringar och vinnarnas tankar

Inger Albertsson, vårdcentralschef Lindome Vårdcentral

Inger Albertsson
Ur nomineringarna:

”När hon började var hon tydlig och ställde krav på att om man ville arbeta på Lindome Vårdcentral behövde man sitta i "första vagnen i tåget". Det innebar att alltid sätta invånarnas och patienternas behov i centrum.”

Hur känns det att ha fått det här priset?

– Det känns otroligt roligt att få priset, alltid roligt när ens arbete uppskattas.

Vad är din syn på ett hållbart ledarskap - hur gör man?

– För mig handlar det om att alla medarbetare inom verksamheten är med i utvecklingen, det är de som är närmast kunden och som oftast har de bästa lösningarna. Att få med sig alla medarbetare på det tåget är viktigt, och för att lyckas med det är det viktigt att ha en stabil grund att stå på. Det kräver att mål och uppdrag är tydliga för alla, vilket ibland kan vara svårt när det är många medarbetare att kommunicera med.

– Det är viktigt att synliggöra vilka mål och resultat vi uppnått, och att ha en öppen dialog kring vad som händer på arbetsplatsen. Att vara nåbar är viktigt, det behöver inte alltid vara fysiskt, men det är viktigt att snabbt återkoppla om någon sökt mig. Och framför allt att alla är lika viktiga oavsett profession, att alla blir sedda i deras specifika uppdrag. Verksamheten bygger på tillit och förtroende mellan medarbetare och medarbetare samt medarbetare och chef. Som chef måste du också stå kvar stabilt när det blåser och behålla lugnet.

Gunilla Svensson enhetschef omsorgsboende Svenljunga kommun


Ur nomineringarna:

”Har en mycket respektfull syn på våra brukare. Är en väldigt engagerad, öppen och tillmötesgående chef. Analyserar vilka prioriteringar som behöver göras i ett långsiktigt perspektiv.”

Hur känns det att få priset?

– Det känns helt fantastiskt att bli nominerad av medarbetare och sedan få pris. Jag känner mig hedrad, stolt och glad.

Vad är din syn på ett hållbart ledarskap - hur gör man?

– Det handlar mycket om självklarheter egentligen: Att ta ansvar, vara tillgänglig, tydlig och rättvis, ha en bra dialog, ordning och reda och att alltid sträva mot kvalitet. Och kunna erkänna när något inte blivit bra. Lyckas man med det och lägger till lite engagemang och jävlar anamma så kommer man långt!

– Ledarskap handlar så mycket om relationer, det är det som gör det hållbart. Att lyssna och så långt det är möjligt ta tillvara alla medarbetares olika kunskaper, erfarenheter och idéer. Jag säger ja när jag kan och nej när jag måste. Att sedan ta tag i problem på ett bra sätt och kunna fatta obekväma beslut gör att det blir en balans i ledarskapet som jag tror att många uppskattar. Sedan behöver man vara trygg i sin roll och ta sig an nya utmaningar med gott humör, det smittar av sig! Att ha kul på jobbet och vara stolt över att man gör ett bra och viktigt jobb, det ska inte bara vara tillåtet, det ska vara påbjudet!

Rolf Jungnelius, verksamhetschef Södra Älvsborgs Sjukvård


Ur nomineringarna:

”Arbetar uthålligt både med verksamhetsutveckling och medicinskt kvalitetsarbete där alla yrkeskategorier är lika värdefulla för att säkerställa patienters behov.”

Hur känns det att ha fått det här priset?

– Jättekul, jag blir stolt eftersom det är mina medarbetare som nominerat mig.

Vad är din syn på ett hållbart ledarskap - hur gör man?

– Man behöver ha en tro på sig själv och stå för sina värderingar. Det är också viktigt att ha en långsiktighet i ledarskapet med en röd tråd. Med åren har jag lärt mig att jag själv inte behöver ha lösningar på allt. Många gånger så har mina medarbetare bättre lösningar.

Torbjörn Georgsson, verksamhetschef omsorgssektionen, Tranemo kommun


Ur nomineringarna:

”Genom att se varje deltagare och varje personal samtidigt som han ser till hela verksamheten för att brukarna ska utveckla sin fulla potential.”

Hur känns det att ha fått det här priset?

– Otroligt kul och hedrande. Det är självklart att det känns lite extra i hjärtat att få bli uppmärksammad av medarbetare.

Vad är din syn på ett hållbart ledarskap - hur gör man?

– I grunden tror jag det handlar om se varje människa och ta vara på dennes kompetenser och se olikheter som en framgångsfaktor. Jag tror på ett ledarskap där det är tillåtet att misslyckas och att skapa en arbetsmiljö med trivsel, trygghet och utvecklingsmöjligheter.