Ny hedersdoktor vill göra skillnad för klimatet – genom uppskalning som går hela vägen

Det är för att framgångsrikt ha skalat upp och vidareutvecklat de svampbaserade processer som utvecklats inom forskningsområdet Resursåtervinning vid Högskolan i Borås som Andreas Gundberg nyligen tilldelades en hedersdoktortitel.

– Det känns överraskande och fantastiskt roligt. Jag känner mig stolt och hedrad, säger han om utmärkelsen.

Samtidigt understryker Andreas Gundberg ödmjukt att det inte handlar om något enmansarbete, utan om ett teamarbete. Han lyfter fram att det är ett stort antal personer, både från industrin och framför allt duktiga forskargrupper på högskolan, som står bakom det här resultatet. 

– Det jag främst vill ska uppmärksammas är det otroligt viktiga samarbetet mellan akademi och industri, att vi tar innovationer i sin linda och gör dem kommersialiserbara. När det gäller möjligheterna att skala upp processerna och nå en hållbarhet såväl affärsmässigt som miljömässigt, har jag förhoppningsvis kunnat bidra både utifrån ett industriellt perspektiv och ett affärsutvecklingsperspektiv. 

I Norrköping på ett av Lantmännens tre bioraffinaderier har Andreas Gundberg arbetat med storskalig svampodling och tillsammans med Högskolan i Borås visat på möjligheten att effektivisera olika produktionsprocesser.

– Om vi kan lyckas med det här har förstås även andra företag förutsättningar att göra det. Min förhoppning är att på det området kunna bidra både med industriell applikation och med min kompetens i affärsutveckling, säger Anders Gundberg – något som han, av hedersdoktorstiteln att döma, i högsta grad redan gjort.  

Tidigt miljöintresse

Uppvuxen med lantbruk fattade han tidigt intresse för miljön, framför allt för råvaruaspekter, och utbildade sig till civilingenjör inom bioteknik. Efter examen började Andreas Gundberg att arbeta inom processindustrin där han fann en fascination i att koppla ihop råvarusidan med processdelen. Eftersom just resurseffektivitet och cirkulära flöden är något som Lantmännen jobbar mycket med blev det naturligt att han sökte sig till koncernen där han nu jobbat i 15 år på olika positioner. Alltid med Lantmännens kärnvärde hållbarhet i fokus. 

Under en tid var Andreas Gundberg innovationschef på ett av Lantmännens bolag och fick då möjlighet att knyta ett större kontaktnätverk, både mot akademin och andra samarbetspartner. 

– Sedan början av 2010-talet har vi i olika former haft ett samarbete med Högskolan i Borås som sitter på en väldigt hög kompetens kring filamentösa svampar. Tillsammans har vi tagit flera viktiga kliv i den fortsatta utvecklingen på det här området för att göra olika processer kommersialiserbara och utveckla nya applikationsområden. Det har varit en gemensam resa, säger han. 

Den resan går, genom fortsatt samarbete, vidare rakt in i framtiden. 

– Det är precis på de här områdena vi måste fokusera framöver för att kunna tackla de globala utmaningar vi står inför. Det handlar om att uppnå de klimatmål som är uppsatta.

Rester kan bli råvara

Andreas Gundberg talar om den så kallade avfallstrappan, som på den översta nivån innebär att vi måste minska vårt svinn i alla led.

– Därefter handlar det om resursåteranvändning och resursåtervinning, att rester i en industriell process kan bli en råvara i en annan, säger han och ger som exempel att ett uttjänt bröd som bageriet inte fått sålt genom en svampbaserad process i slutändan kan användas för att ta fram nya livsmedel, biobränslen eller proteinfoder till djur.

– Genom att effektivisera processer och implementera cirkulära flöden kan man göra en stor skillnad för klimatet.

Andreas Gundberg brinner för att göra ännu fler insatser inom området som utvecklas snabbt.

– Jag har väldigt länge jobbat på ett bolag vars kärna i verksamheten är att ersätta fossila drivmedel och på bioraffinaderiet i Norrköping har vi en klimatprestanda som är unik. Hållbarhet har därmed varit en nyckelfråga under mitt arbetsliv – och kommer helt säkert att fortsätta vara det.

Nyckelfrågan är också en hjärtefråga, som han vill jobba med nu och i framtiden.

– Jag vill göra skillnad och det är först när vi når den kritiska massan, och får en stor användning, som det kan bli en avgörande skillnad. Jag vill vara en del av denna uppskalning, där man går hela vägen. Kan jag på något sätt bidra till en mer hållbar värld så vore det fantastiskt, säger Andreas Gundberg. 

Öppen föreläsning

27 april föreläser Andreas Gundberg om resurseffektivitet och -återvinning – en nyckelfråga för att stoppa den globala uppvärmningen. Föreläsningen sker på engelska. Läs mer om föreläsningen på engelska.
Andreas Gundberg introduceras av Mohammad Taherzadeh, professor i bioprocessteknik. 

Tid: 27 april kl. 11:00–12:00
Länk för att ta del av föreläsningen: https://hb-se.zoom.us/j/61651775361

Läs mer

Forskningsområdet Resursåtervinning