Söktrycket till högskolan fortsätter att öka

Det som ökar mest är ansökningar till fristående kurser där antalet sökande ökar med 31,7 procent, från 10 199 sökande förra året till 13 429 sökande i år. Men även antalet sökande till utbildningsprogrammen ökar. Siffrorna tyder på att högskolan har lyckats ta fram ett kurs- och programutbud som matchar efterfrågan på kompetensutveckling.

– Det känns väldigt roligt att vi lyckas vara ett attraktivt lärosäte som lockar många att söka. Det gör mig väldigt stolt och vi ska göra allt vi kan för att anta så många som möjligt. Och vi hoppas att de som börjar hos oss i höst ska trivas med sin utbildning, säger Mats Tinnsten, rektor.

Ansökningarna till sjuksköterskeprogrammet har ökat med 24 procent, och är nu det mest sökta programmet på högskolan.

– Det är fantastiskt och bådar gott inför höstterminen! Att sjuksköterskeyrket är viktigt och spännande har fått stor uppmärksamhet i och med pandemin, det tror jag har gjort att fler vill gå utbildningen. Sedan ser vi i våra studentenkäter att vi på Högskolan i Borås har nöjda studenter och att utbildningen har ett gott rykte. Det tror jag är anledningen till att så många väljer att söka just till oss, säger Katarina Karlsson, chef för Sektionen för vårdvetenskap.

Även antalet sökande till lärarutbildningarna ökar. Den trenden började redan förra året efter många år med lågt söktryck. Jämför med förra året har antalet sökande till lärarutbildningarna ökat med 23 procent.

– Det är verkligen roligt och viktigt att vi ser en generell ökning av sökande till våra lärarprogram. Det vittnar om att vi har lärarutbildningar av hög kvalitet och vårt kontinuerliga utvecklingsarbete leder framåt. Bristen på förskollärare och lärare är fortsatt påtaglig och vi jobbar hårt för att erbjuda fler och attraktiva programvarianter framöver. Särskilt kul är det att vårt nya program mot yrkesverksamma förskollärare har ett så bra söktryck, Peter Andersson Lilja, chef för Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning.

Den mest sökta kursen är ”Grundläggande programmering i Python” som har 2 136 sökande.

De fem mest sökta programmen

Sjuksköterskeutbildning

1563

Civilekonomprogrammet

1510

Bibliotekarie, distansutbildning

1243

Ekonomutbildning

876

Webbredaktör, distansutbildning

867

De fem mest sökta kurserna

Grundläggande programmering i Python

2136

Arbetsrätt

2016

Socialrätt

1709

Offentlig upphandling

719

Modeskiss och illustration

676

Läs mer

Mer om Python (nyhet från 2020) 

Högskolan i Borås ökar mest i landet (nyhet från 2020)