Taggade plagg banar väg till nya affärsmodeller

Detta är en artikel från Science Park Borås som är en del av Högskolan i Borås.

Modebranschen står inför enorma utmaningar när det gäller hållbarhet och att hitta nya typer av intäktskällor. Vägen dit kräver att modeindustrin digitaliseras genom hela ekosystemet, från råvaruproducent till slutkonsument. Kärnan i projektet är att få till ett cirkulärt förhållningssätt till produktion och konsumtion.

Ett av delprojekten inom Connect Me har genomförts vid Science Park Borås och Textilhögskolan, tillsammans med ett antal modeföretag som nappat på idén med att förse plagg med en så kallad NFC-tagg (Near Field Communication – avläsning av taggen utan direktkontakt med läsare).

Flera olika kompetenser har koppats till projektet.

Koppling mellan plagg och digital plattform

Mathias Bräck, innovationstekniker vid Science Park Borås, har arbetat med att utveckla taggen:

– Vi har samverkat med företag kring nyttjandet av NFC-teknik inom framtida affärer. För att få den ekonomiska kalkylen att gå ihop i en cirkulär affärsmodell, där plaggen ofta är ganska kostsamma att producera då de ska leva länge eller ha en modulär design, behövs flera alternativa intäktskällor – förutsatt att kunden inte är beredd att ta hela kostnaden. Då kan NFC-tekniken vara en möjliggörare genom att fungera som koppling mellan det fysiska plagget och en digital plattform. Genom att uppmuntra kunden att återkommande skanna sina plagg i olika situationer, kan detta generera data som kan vara ett värde för producenten, förklarar han.

Taggen kan också underlätta för kunder, som inte är på samma fysiska plats, att på ett lätt sätt utbyta information om plagget. Exempel på detta kan vara hur många tidigare ägare plagget har haft, bilder på plagget genom hela sin livslängd tills nu, materialinnehåll eller intressant och värdehöjande historik.

Tillhörande webbapplikation

Ett annat delprojekt har handlat om att utveckla en webbapplikation med tillhörande backend-logik. För detta arbete står Björn Dahlstrand, systemutvecklare vid Högskolan i Borås. Han har jobbat med mjukvaruimplementering, främst inom ett annat projekt vid Science Park Borås, Lånegarderoben, som just nu är under utveckling och dockar in i projektet Connect Me. Där ska taggningen hjälpa till att hålla reda på utlåning och återlämning av plagg.

De kollektioner som ingår i projektet Connect Me visar att klädesplagg kan leverera upplevelser och intäkter under plaggets hela livslängd och därigenom hjälpa modebranschen att utvecklas till en hållbar upplevelsebaserad industri.

Underlättar automatisering av hantering

Jonas Larsson, lektor och forskare inom Textilt Management med fokus på digitala system för lokal produktion och kundanpassning av kläder och hållbarhet inom sko- och modeindustrin kommenterar:

– På grund av det textila materialets fysiska egenskaper låter helautomatisering av till exempel konfektionering att vänta på sig. Dock kan vi redan nu genom att tagga textila produkter underlätta automatisering av hanteringen av produkterna i andra sammanhang, exempelvis i distributionsflöden, i butik, i användarfasen hos bäraren där kläderna kan säga till när de inte använts på ett tag eller i återvinnings- och återanvändningsprocesser. På så sätt kan produkterna användas längre och slöseriet med naturresurser kan minska.

Jonas Larsson har tillsammans med projektgruppen kartlagt en ”state of the art”-matris, där man ser över möjliga taggningstekniker i relation till material, produkt och informationsdimension. Matrisen skapar också en förståelse för taggningstekniker utifrån tillämpning. Det är en modell som skapar en större förståelse gällande teknik respektive funktion.

– Kartläggningen i projektet har skapat nya förutsättningar för branschen och riktar vidare möjligheter vad taggade plagg kan skapa för mervärde för verksamheter, både gällande produkt och affärsmodell. Science Park Borås ser fortsatt taggningstekniker och spårbarhet som ett viktigt område inom cirkulär ekonomi att arbeta vidare med tillsammans med företag i framtida projekt, säger Marie Widén, projektledare vid Science Park Borås.

Läs mer

Om Connect Me:

Syftet med projektet har varit att undersöka förutsättningar för att kunna implementera och kommersialisera taggningsteknik inom textil och mode, så kallade ”uppkopplade kollektioner” och se över förutsättningar för denna teknik inom textil och mode, identifiera kunskapsluckor kopplade till industrikrav och användande, vilket behövs för framtida utveckling.

Målet har varit att skapa ett underlag för aktörer inom textil- och modebranschen och visa hur taggningsteknik kan skapa möjligheter för cirkulära system. Under projektets gång har företag bjudits in till olika workshoppar för att få inblick i hur NFC-taggning kan användas.

Projektet Connect Me har genomförts vid Science Park Borås i samarbete med branschorganisationen Swedish Fashion Council under perioden 2018-10-31– 2021-03-31 och har finansierats av Vinnova.

Läs mer i nyheten på Science Park Borås Webb