Akademichefens julhälsning 2021

Den ekonomiska prognosen ser bra ut och vi ser ut att få en bra beläggning på våra utbildningar, och har därmed vänt den situation som för två år sedan var allvarlig. Som om det inte räcker har vi i år gått in i en ny organisation med ny chefsstruktur, rekryterat nya chefer och dessutom skapat en ny och samlad institution för pedagogiskt arbete och lärarutbildning. Prefekter, controllers och jag har tillsammans tagit fram nya verktyg för att få bättre grepp om kompetensförsörjning och ekonomi. Vi behöver nu konsolidera organisation och arbetssätt under nästa år.

Under det gångna året har vi kunnat välkomna ett flertal nya medarbetare på alla våra institutioner, vilka redan börjat sätta avtryck i verksamheten. Vi har kunnat anta doktorander inom pedagogiskt arbete för en ny forskarskola i samarbete med Lunds universitet och vi har tagit viktiga steg mot en nationell forskarskola kring bibliotek och utvecklat våra forskarutbildningssamarbeten med lärosätena i Jönköping och Skövde.

På forskningssidan fortsätter arbetet under det kommande året med att både bredda och fördjupa verksamheten – inte bara inom våra institutioner utan också över institutions- och akademigränserna. På utbildningssidan arbetar vi med att utveckla nya utbildningar på alla våra tre institutioner och vi kommer att sjösätta nya projekt för att stärka våra studenter, inte minst kopplat till språkkompetens. Här kommer det att finnas spännande möjligheter till utvecklingsarbete för lärare som är intresserade och engagerade av dessa frågor. Ni har också varit mycket framgångsrika när det gäller att få projekt finansierade av rektors strategiska medel – här står vår akademi ut på högskolan.

Under 2022 ser jag fram emot att få vara med och driva vårt projekt ”Sapere Aude” vidare, men också att få vara med och fördjupa samarbetet på alla våra institutioner med externa partners inom både offentlig verksamhet och näringsliv.

Det ser nu också ut som om vi kan avsluta december månads verksamhet utan några nya drastiska åtgärder avseende smittskydd, men när vi går in i det tredje pandemiåret är det givetvis med en känsla av att inget kan tas för givet. Å andra sidan har vi byggt erfarenheter kring distansutbildning som gjort oss mycket starkare, både kring vad som fungerar on-line och vad som bör undvikas. Men nu tror jag att ni liksom jag har fokus på stundande helgdagar och det är välbehövligt.

Jag hoppas att ni alla har fina och avkopplande dagar framför er under jul- och nyårshelgen. Med det vill jag säga varmt tack till er alla för det gångna året och önska en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Martin G Erikson