Översyn av nyttjande av undervisningslokaler

Som en del i arbetet pågår ett delprojekt, vars uppdrag är att undersöka förutsättningarna för att införa samordnad central bokning av lokaler. Initialt pågår nu en genomgång av processer, rutiner och riktlinjer för att göra det möjligt att på sikt införa samordnad bokning.

– Vi behöver jobba mer effektivt, hållbart och resurssmart med hur vi bokar och nyttjar lokalerna, säger Charlott Sundeen, chef för Campus och hållbarhet.

Ledtiderna för ett eventuellt införande är långa. Preliminärt förväntas central samordnad bokning av lokaler vara på plats hösten 2022 för bokningar inför vårterminen 2023.

Delprojektledare för samordnad lokalbokning är Ellinor Bolin, utbildningshandläggare.