Polisutbildningens studenter och lärare syns på campus

De studenter som deltar i en övning är uniformerande och bär alltid en orange utbildningsväst ovanpå uniformen. De kan också bära bälte – även om bältet är tomt på polisiär utrustning. Studenterna har inte polismans befogenheter, utan de är som vilka andra studenter som helst. De polisbilar som används i polisutbildningen ser i stort sett ut som vanliga polisbilar, men med texten ”Polisutbildning” på bakre sidorutorna.

Polislärare som befinner sig på campus har polismans befogenheter då de är i tjänst, oavsett om de bär uniform eller inte.

Exempel på övningar som genomförs kring campus och i Borås och som allmänheten kan råka stöta på:

Radioövning

I samband med övningar i ämnet Radio och taktiskt samband rör sig studenter i närområdet runt högskolan och Sagagatan. Övningens huvudsyfte är att studenten ska lära sig att hantera sin radio i de olika situationer en polisman ställs inför i daglig tjänst. Övningen börjar med en så kallad utsättning där studenterna delas in i dubbelpatruller och får förutsättningarna för övningen. Sedan styrs de till uppdrag via radion från högskolans fiktiva RLC (Regionsledningscentral) efter ett uppgjort flödesschema som innehåller ett antal övningsmoment. Denna övning genomförs i samarbete med affärsinnehavare, Borås Stad och Räddningstjänsten, vilka låter studenterna komma in till sina verksamheter för att lösa det ärende de blivit ditskickade på.

Polisbilskörning

Studenterna övar på att köra polisbil i och kring centrala Borås. Övningarna i centrala Borås sker i konvojer med sex bilar som åker omkring på olika bestämda rundor. Övningar sker även på lands- och motorväg runtom i polisregion Väst som omfattar Hallands och Västra Götalands län. Transport till och från övningar i exempelvis Göteborg eller vid Falköpings flygfält sker i konvojer om tolv fordon. Under övningarna bär studenterna uniform, bälte och orange utbildningsväst, oavsett om de sitter i bilarna eller om de kliver ut för att tanka eller köpa kaffe.