Facebookgruppen ”Källkritik, fake news och faktagranskning” får årets Sociala medier-pris

– Gruppen är en värdefull resurs inte minst för lärare, journalister, bibliotekarier, beslutsfattare och andra grupper som hanterar bedömningar kring faktagranskning, källors trovärdighet och liknande i sin yrkesroll, säger Jan Nolin, professor vid Högskolan i Borås och medlem i juryn för Sociala medier-priset.

Sociala medier-priset är ett stipendium på 100 000 kronor som finansieras av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och delas ut av Borås Stad tillsammans med Högskolan i Borås. Priset delas ut till personer eller grupper som gjort ”väsentliga insatser inom sociala medier sett ur ett samhällsutvecklingsperspektiv”.

– Ett viktigt syfte med gruppen är att skapa medvetenhet om frågor som rör källkritik på sociala medier. Vi följer noga den svenska och internationella diskussionen kring initiativ och åtgärder inom området källkritik på sociala medier. Gruppens tematiska sammanställningar och vägledningar i olika ämnen, som memes, polarisering, journalistik eller näthat mm, är ovärderliga resurser som sammanför forskning och nyheter av stor samhällsrelevans, säger Mathias Cederholm, en av pristagarna.

Facebookgruppen är ett nätverk för ingående diskussioner och ett informationsutbyte kring det digitala informationssamhällets utmaningar. Fokus ligger på den debatt som pågår kring bland annat "fake news", konspirationsteorier, postsanning, faktaresistens, pseudovetenskap, (digital) propaganda, alternativmedier/s.k. "countermedia" vs journalistik.

Juryns motivering

Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris 2021 tilldelas Facebookgruppen ”Källkritik, fake news och faktagranskning” och då särskilt till gruppens administratörer Matthias Cederholm och Mats Carlsson. Med över 20 000 medlemmar utgör gruppen en lugn, saklig och för samhällsdebatten ytterst relevant mötesplats för diskussionen om källkritik på sociala medier. Tematiska vägledningar under rubriker som polarisering och näthat är en ovärderlig resurs för forskare, journalister, lärare och beslutsfattare.

Mer om Sociala medier-priset

Med Sociala medier-priset, det enda i sitt slag, vill Högskolan i Borås och Borås Stad premiera den person eller organisation som på ett positivt sätt bidrar till samhällsutvecklingen genom sin användning av sociala medier. Priset som är ett stipendium på 100 000 kronor finansieras av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

Tidigare vinnare

2020: Emma Frans
2019: #jagärhär
2018: #metoo
2017: Viralgranskaren
2016: Wikimedia Sverige
2015: Brit Stakston
2014: Lina Thomsgård
2013: Joakim Jardenberg

Juryledamöter

Victor Fridén, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
Emelie Johansson, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
Jan Nolin, Högskolan i Borås
Jutta Haider, Högskolan i Borås
Ida Burén, Borås Stad
Marie Ingvarsson, Borås Stad
Stefan Eklund, Borås Tidning