Canvas förenklar och förbättrar – första intrycket

Projektet påbörjades oktober 2020 under ledning av Hanna Markusson, avdelningschef vid Utbildningsstöd. Involverade lärare har sedan dess deltagit i workshoppar och utbyten med andra lärosäten för att förbereda sig inför terminsstarten.

– Jag upplever övergången som smidig och bra. Jag vill särskilt lyfta projektgruppens arbete som varit väldigt tydligt, där vi erbjudits både utbildning och support i vår användning av Canvas. Det strukturerade arbetssättet har fått mig att känna mig trygg genom processen, berättar Gisela Bohlin, universitetsadjunkt vid Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning.

Nu ligger det på lärarna att samla in erfarenheter till projektgruppen och överföra lyckade kursstrukturer till framtida kurser. De synliggör också fallgroparna.

– För mig har plattformsbytet väckt farhågor kring att röra till det för studenterna. Har jag gjort rätt inställningar? Vilka filer syns, är datum och betygsskalor rätt? Jag försöker att underlätta för mig och studenterna genom att dölja många funktioner och hålla det rent och enkelt, fortsätter Gisela Bohlin.

Förstärker kontakten med studenterna

Efter knappt en månad på den nya lärplattformen ser Emma Almingefeldt, universitetsadjunkt vid Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning, en stor potential i Canvas.

– Den största fördelen är att vi kan följa GDPR bättre. Rätt student får rätt återkoppling eftersom vi inte längre behöver ladda ner varje uppgift för att sedan ladda upp bedömningarna. Det minimerar risken för att information hamnar i fel händer.

På den nya plattformen är det möjligt att öppna filerna inuti gränssnittet för Canvas. Där kan lärarna kommentera, bedöma och betygsätta uppgifterna i samma fönster.

Även studenterna verkar nöjda med övergången till den nya lärplattformen.

– Studenterna är väldigt positivt inställda. Bland de som har erfarenhet av både PING PONG och Canvas lyfts användarvänligheten som en av de största fördelarna, berättar Emma Almingefeldt.

Relationen till studenterna har också förbättrats. Eftersom Canvas har applikationer till telefonen, Canvas Student och Canvas Teacher, är det möjligt att ställa in egna notifikationer.

– E-post har blivit en svår kanal att nå studenterna genom. Därför är det så bra att inkorgen är en integrerad del av Canvas, med allt samlat på samma plats. Studenterna kan svara på sina meddelanden både på lärplattformen och via deras kopplade e-postkonton. Alla meddelanden samlas i Canvas, vilket gör det lätt att gå tillbaka i konversationen, förklarar Emma Almingefeldt.

Vilka förväntningar har ni på er framtida användning av Canvas?

– Något jag ser fram emot är att få tillgång till verktyget Canvas Studio, så att jag direkt på plattformen kan spela in och redigera videobedömningar till mina studenter. Det hoppas jag kunna göra på ett mer integrerat sätt i framtiden, säger Gisela Bohlin.

– Jag förväntar mig att få mer tid till annat arbete eftersom Canvas gör den tekniska delen av arbetet så mycket mer effektivt. En liten sak som att kunna lägga mina kurser i den ordning jag föredrar, och många andra finesser, kan i förlängningen göra så att jag får mer tid att utveckla och förbättra mina kurser, tillägger Emma Almingefeldt.

Fakta
Parallellt med starten av de första kurserna på Canvas har två supportkurser startat:
Studenter i Canvas
Tillsammans i Canvas för lärare

Det är också möjligt för lärare att besöka kurserna som teststudent för att se hur sidan ser ut för studenterna.

Läs mer

Läs mer om Canvas