Den skrivande polisen

Mikael Söderman arbetar som polislärare på Polisprogrammet vid Högskolan i Borås och är ämnesansvarig för ämnet IT och avrapportering.

– Det är lätt att få bilden av att polisyrket är ett yrke där man är ute och förebygger, reagerar och förhindrar. Men faktiskt så består en polismans uppdrag lika mycket av att sitta på polisstationen och rapportera vad man har varit med om. Det kan upplevas tråkigt och tidskrävande – men detta är minst lika viktigt..

Det skrivna ordet är viktigt av många anledningar och ligger till grund för kommande beslut i en eventuell senare rättsprocess.

– När du är ute på ett jobb måste du som polis berätta om och dokumentera vad som har hänt och vilken sorts ingripande som har gjorts. Insatsen ska kunna bedömas, men framförallt ska det gå att fatta beslut på en polismans avrapportering, berättar Mikael Söderman och fortsätter.

– Att gripa någon för ett brott innebär att du som polisman bara är halvvägs i ditt arbete. Vi måste också se till att den som blivit gripen blir lagförd, och det är i den processen vi behöver det skrivna ordet.

Olika dokument för olika syften

Inte sällan har du varit på ett stökigt uppdrag med flertalet inblandade personer, många upplevelser och intryck. Väl på stationen är det sedan dags att bringa ordning och göra det tydligt för efterkommande läsare, vilket sker i dokument som anmälan, förhörsprotokoll och individuella så kallade PM.

– Polisen använder olika dokument på olika sätt. Vi har mer objektiva och sakliga dokument som anmälan och förhörsprotokoll. De är centrala dokument där jag som polis måste lyfta min personliga åsikt ut ur situationen. Det handlar inte om vad jag själv tror, tycker och känner, utan det är en neutral redogörelse av vad som hänt. Håller jag ett förhör med ett vittne är det vittnet som äger hela berättelsen, förklarar Mikael Söderman.

Istället samlas de egna tankarna i ett PM.

– I ett personligt PM samlar du allt ifrån känslor och tankar till subjektiva upplevelser. Ett PM kan användas direkt i utredningen kring exempelvis hur jag beskriver ett gripande: Varför grep jag honom? Kunde jag inte låtit honom gå? Hur agerade den misstänkte?

Oönskade konsekvenser för alla inblandade

Att som polisman misslyckas med att ”skriva bra” kan få flera konsekvenser. Det kan handla om allt från att missa att återge viktiga detaljer till att skriva på ett sätt som ger en helt annan betydelse av den inträffade situationen. Utredningen kan då riskera att gå helt fel väg och få både juridiska och praktiska konsekvenser.

– Att inte få med rätt detaljer eller att helt utelämna väsentliga uppgifter, kan leda till att man vidare i rättsprocessen fattar beslut på fel grunder. Det kan också gå så pass långt att en utredning läggs ner för att det saknas information. Likaså kan ett syftningsfel i en mening ge läsaren en helt annan uppfattning om vad som har hänt. Någon kan då exempelvis felaktigt bli utpekad som misstänkt. Till och med så lite som en punkt på fel ställe kan få konsekvenser, när man sedan ska tolka det som har berättats, förklarar Mikael Söderman.

Språkliga förberedelser lika viktiga som fysiska

Eftersom avrapportering är en så pass viktig del av en polismans uppdrag återkommer ämnet i samtliga fyra terminer av Polisprogrammet. Ämnet integreras med övriga övningsmoment under utbildningen för att bli en naturlig del av en polismans vardag.

– Vi övar väldigt mycket på att skriva och beskriva olika situationer. Det är inte bara att författa en text i en handvändning. Vi ger dem en bra bas att stå på, men det finns absolut rum för mer utveckling kring studenternas skrivande. Inför att börja på Polisprogrammet är det lika viktigt att förbereda sig språkligt som fysiskt, berättar Mikael Söderman.

Hans tips är att läsa böcker eller längre texter, öva på att sammanfatta och börja skriva dagbok. Tipsen är relativt enkla, men underlättar väldigt mycket för de studenter som följer dem.

– Det är väldigt svårt att omvandla syn- och hörselintryck och upplevelser till en bra författad text. Börja med enkla saker som att skriva ner dina reflektioner om din dag i en dagbok. Ett annat tips är att sammanfatta det senaste avsnittet av den serie du följer på TV. Be sedan någon annan läsa det du har skrivit. Förstår denna då vad det är som har hänt?, avslutar Mikael Söderman.

Så förbereder du dig inför Polisprogrammet
- Läs böcker eller längre texter
- Öva på att sammanfatta
- Skriv ner reflektioner i en dagbok