Förslag på tillsättning av ledamot i Utskottet för utbildningar inom teknik

Forsknings- och utbildningsnämnden fattar beslut om ledamöter i utbildningsutskott på förslag från akademichef. Nedanstående förslag har tagits fram efter behov av att utöka Utskottet för utbildningar i teknik med ytterligare en ledamot.

Förslag: 
Dawan Mustafa föreslås utses till ny ledamot i utskottet för mandatperioden 2021-03-22 – 2021-06-30.

Dawan Mustafa är universitetslektor vid Sektionen för ingenjörsvetenskap.

Här kan du läsa förslaget i sin helhet.

Förslaget anslås här på webben och i personalinformation till berörda sektioner.
Synpunkter på förslaget lämnas under denna period till Ulrika Ekholm (ulrika.ekholm@hb.se).