Årets arbetsmarknadsmässa blir digital

Vy över mässgolvet

10 februari arrangeras STARK, årets arbetsmarknadsmässa vid Högskolan i Borås.

– För oss var det viktigt att ställa om mässan till ett digitalt alternativ, snarare än att ställa in. Vi vill ge våra studenter chansen att träffa möjliga arbetsgivare för att prata om till exempel extrajobb, uppsatsskrivande och jobb efter studierna, även om de inte kan träffas fysiskt, berättar Jonas Martinsson, eventkoordinator vid Högskolan i Borås och projektledare för STARK 2021.

Mässan kommer att arrangeras via ett eventsystem som heter Graduateland.

– Studenter registrerar sig på plattformen för att kunna delta i mässan och fyller då i information om bland annat utbildning vilket ska underlätta i en matchning med utställarna. Andra fördelar med den digitala lösningen är att studenterna redan i förväg kan boka in möten med de företag som de är intresserad av att träffa.

– Förutom att träffa utställare kommer besökare också via STARK:s livescen inne i plattformen att få ta del av ett samtal med Länsförsäkringar Älvsborgs tre stipendiater, lyssna på samtal med en av årets alumner och höra studenter berätta om fördelar med kårengagemang och ideellt arbete.

Den digitala plattformen kommer också finnas tillgänglig en månad efter genomförandet vilket möjliggör för både studenter och arbetsgivare att söka kontakt efter genomförandet.

– Vi ser digitaliseringen av mässan som en möjlighet att testa nya saker. Vi hoppas 2022 att vi är tillbaka som vanligt, där vi kan dra nytta av de erfarenheter vi får av att genomföra mässan digitalt i år, avslutar Jonas Martinsson.

Stipendier till examensarbeten

Under STARK delar Länsförsäkringar Älvsborg ut tre stipendier till examensarbeten inom:

  • Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap
  • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård
  • Civilekonomprogrammet

Utdelningen sker kl. 11:15. Stipendierna, som är på 25 000 kronor per examensarbete, är en del av Länsförsäkringars arbete kring utbildning och utveckling.

Årets mottagare

  • Julia Arvidsson: ”Distansarbete inom akademin – en kvantitativ studie om universitets- och högskoleanställdas upplevelser i samband med coronakrisen”
  • Linda Blomnell och Sofia Hoppe: ”Medmänsklighet och samhällsansvar – SMS-livräddarens upplevelse av en hjärtstoppssituation: En kvalitativ intervjustudie”
  • Johanna Kaspersson och Veronica Nilsson: ”Revisorsrollen i förändring – Anpassning för att vara ett hållbart yrke”

Läs mer

Information om STARK för utställare

Information om STARK för studenter