FoU - Följeforskning om förändringsarbete på socialtjänsten i Vårgårda

Vad är det för forskning ni har genomfört? 

– Vi är tre forskare som under två och ett halvt följt ett förändringsarbete på socialtjänsten i Vårgårda. Vi har genomfört intervjuer med chefer, medarbetare, politiker och även brukare för att få en bred bild av de utmaningar som de yrkesverksamma står inför. I Vårgårdas fall var att de hade problem med sin ekonomi, främst genom höga placeringskostnader och de hade identifierat några orsaker till dessa, t ex bristande samverkan, styrning och ledning. En väl förankrad process fanns för förändringsarbetet och mycket fokus låg på att stärka samverkan inom socialtjänsten och att förbättra arbetssituationen för socionomerna; en profession som varit svår att rekrytera och få att stanna kvar i kommunen. Vår roll har varit att stödja projektledningen och att ge återkoppling utifrån vad som är både praktiskt och vetenskapligt relevant där vi har strävat efter att skapa ny kunskap tillsammans med de i Vårgårda.

Vad är nyttan för kommunerna med denna typ av forskning?

– När det gäller förändringsarbeten finns ingen ”quick fix” utan det är ett långt och mödosamt arbete där det gäller att hålla ut. Det är detta som skett i Vårgårda. Här har vi fått möjlighet att lyfta ett problem som har relevans för många kommuner idag; svårigheten att rekrytera och behålla vissa yrkesgrupper. Förhoppningen är att forskningen ska bidra med tankar och idéer till lösningar.

– Under tiden har vi också varit ett bollplank åt socialchefen och hennes närmaste medarbetare. Det har varit viktigt att även förankra och diskutera våra resultat med medarbetarna. Genom intervjuerna och en workshop har vi bidragit till att initiera diskussioner om det sociala arbetets mening och det sociala arbetet som profession.

Varför ska jag komma och lyssna på detta seminarium?

– Det finns många skäl. Har du ett allmänt intresse för organisationsutveckling och förändringsarbete eller om det sociala arbetets innehåll då är detta ett seminarium för dig. För dig som är verksam inom socialtjänsten, kanske själv är socionom, hoppas vi att seminariet ska ge en möjlighet till att reflektera över den egna vardagens begränsningar och möjligheter samt hur professionen kan utvecklas. Vi vill att seminariet ska inspirera och ge nya infallsvinklar för såväl socialsekreterare, chefer och ledningspersonal i kommunerna, förtroendevalda och övriga forskare.