Inblicksfrågan: Om profilbild vid Zoom-möten och kamera på

Printscreen på Zoom med en tecknad profilbild

Så här lyder frågan:

”Nu när vi använder Zoom så flitigt och träffar nya kollegor så har jag funderat kring vilken policy vi har kring den bild man har som profil. Jag har varit med om att man till exempel har seriefigurer som avatar eller ingen bild alls. Vore det inte lämpligt att man som anställd har en bild som visar hur man ser ut om man inte har möjlighet att ha kameran på? Kan man också uppmuntra till att ha kameran på under möten?"

Anna Einerskog, projektsamordnare för Edu-Tech, svarar:

– Det finns ingen policy kring profilbilder eller att kameran ska vara på vid högskolans e-möten, men det är önskvärt att kameran är på vid arbetsmöten och att profilbilden föreställer användaren.

– Möten i digital form fungerar som bäst när vi genomför dem på samma sätt som vi skulle ha gjort vid ett fysiskt möte på arbetsplatsen. Lika trevligt och betydelsefullt som det är vid ett fysiskt möte, att vi kan se varandra live och kommunicera både via ljud och bild för att få bästa möjliga interaktion och känsla av sammanhang, är det vid möten via Zoom.

Tips för att bidra till ett trevligt distansmöte:

  • Förbered dig inför ett Zoom-möte i god tid.
  • Logga gärna in några minuter innan mötet börjar.
  • Skapa en lugn mötesmiljö för både dig själv och andra mötesdeltagare.
  • Ha kameran på.
  • Ha mikrofonen avstängd vid uppstart.
  • Givetvis kan kameran stängas av vid pauser.