Modell ska tas fram för revision av kvalitetssäkringssystem för utbildning

En kritik i UKÄ:s rapport var att högskolan saknar mål och kriterier som visar hur väl processerna och rutinerna för kvalitetssäkring fungerar och hur processerna och rutinerna bidrar till förbättrad kvalitet. 

En projektgrupp har tillsatts och projektet ska resultera i en modell som tydligt beskriver hur Högskolan i Borås tillämpar ett revisionsförfarande på sitt kvalitetssäkringssystem för utbildning. Arbete med implementering och uppföljning av aktiviteter som ingår i modellen ligger utanför detta projekt.

Uppdraget ska rapporteras till rektor senast 10 mars 2021.

Projektgruppen består av:

Katarina Ek, rektors stab, projektledare

Anders Nylund, handläggare

Peter Therning, Akademin för textil, teknik och ekonomi

Martin Stjernström, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Martin G Erikson, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Eva Gustafsson, ordförande i Forsknings- och utbildningsnämnden, FoU

Hanna Landin, ordförande i Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning, KFU

Filip Alburg, Studentkåren i Borås