Om krisen kommer – studenter presenterade studie på internationell konferens

Under temat Digital Library Services during the crisis of COVID-19 presenterade Susann och Linnéa sin artikel med titeln If Crisis comes, som handlar om hur högskolebiblioteken i Sverige ställt om sin verksamhet under våren 2020 med anledning av covid-19-pandemin, med särskilt fokus på digitala lösningar.

– Artikeln lyfter hur viktigt det är att vara förberedd för kris, att verksamheter behöver ha en beredskap för olika kriser, för att snabbt kunna ställa om verksamheten. Det är viktigt att ha beredskap även för kriser som kan verka osannolika, som exempelvis den pandemi vi nu befinner oss i, säger Linnéa Mähler.

– I vår studie såg vi också vikten av nationella riktlinjer i en kris, där nästan alla universitetsbibliotek som vi studerade följde myndigheternas riktlinjer och tack vare det lyckades ställa om till digitalt stöd snabbt,säger Susann Johansson.

Erfarenheter från konferensen

Konferensen gav Linnéa och Susann värdefull inblick i hur andra universitet och studenter runt om i världen arbetar inom biblioteks- och informationsvetenskap.
– När vi pluggar är det lätt att bara fokusera på studierna och de uppgifter man jobbar med just för tillfället, men nu fick vi chansen att vidga våra vyer lite, säger Linnéa Mähler.

– Vi fick positiv respons på vår presentation och en hel del intressanta följdfrågor. Trots att vi i vår studie hade följt svenska universitetsbibliotek fanns det uppenbarligen delar som var relevanta för andra länder också, vilket var väldigt roligt att höra, avslutar Susann Johansson.