Oro och kamp: Ny studie om ungas sömnsvårigheter

För 35 år sedan gjordes en mätning där en av tio ungdomar svarade att de lade sig för att sova efter klockan 23 på vardagar. För tre år sedan var det sex av tio. Malin Jakobsson konstaterar att sömnbrist är väl beforskat ur ett kvantitativt perspektiv, men att det finns få kvalitativa studier.

– Många vuxna tänker nog att ungdomar som inte sover är slarviga med sina rutiner, att de är fast i sina skärmar. Så kanske det är, till viss del. Men vi måste ju också fråga varför det är så och hur de upplever det, när de ligger vakna på nätterna, säger Malin Jakobsson, som i grunden är skolsköterska.

I djupintervjuer med ungdomar i årskurs nio framträder en bild av hur de upplever sömnproblem. De berättar om känslor av frustration, desperation, oro, ledsenhet och rädsla. Om tankar om sömnbristen som något normalt för tonåringar, vilket i sin tur gör att de inte söker hjälp.

– De flesta berättade att de lade sig vid klockan 22-23 och somnade först vid 01–02 på natten. Det är många timmar att ligga och kämpa med sömnen. När sömnbristen sen gör sig påmind på dagen, känner de sig som en sämre version av sig själva och behöver de kämpa för att orka med, säger Malin Jakobsson.

Kämpar för att leva upp till kraven

Hon beskriver i sin studie hur ungdomarna lever i ett system där yttre omständigheter som skola, kompisar, familj, sociala medier, normer och värderingar påverkar. Samtidigt gör biologin att deras sömn förskjuts. Det innebär att de blir trötta senare, men ska ändå ska upp lika tidigt till skolan.

– Det som verkligen har tagit tag i mig har varit att de ställer så höga krav på sig själva. De känner att de ska vara duktiga i skolan, vara bra vänner och göra sina föräldrar nöjda. De kämpar jättemycket med att leva upp till de här yttre och inre kraven. Samtidigt är de mitt i en utveckling där de försöker hitta sig själva, säger Malin Jakobsson.

Fyller en kunskapslucka

Malin Jakobsson studie delades på Linkedin av Michael Gradisar, en av världens ledande forskare om barn och ungas sömn, med utropet ”Bloody wonderful!”.

– Det är jättekul att studien blev uppmärksammad, det är ett kvitto på att vår forskning är bra och fyller en kunskapslucka. Jag hoppas att våra studier och min kommande avhandling kan lyfta fram ungdomarnas upplevelser och på så sätt bidra med ny kunskap till arbetet med att främja ungas sömn. Genom att stötta ungdomars sömn främjar vi ju också deras hälsa, välbefinnande och utbildning, säger Malin Jakobsson.

Läs mer

Artikeln “I want to sleep, but I can’t”: Adolescents’ lived experience of sleeping difficulties

Forskningsområdet Människan i vården