Seminarium: Känslor i Socialtjänsten

Dialog med doktorand Fanny Holt om pågående forskningsprojekt

Fanny Holt är doktorand på Institutionen för socialt arbete i Göteborg, och har som forskningsområde emotioner i organisationer, och specifikt professionellas emotioner inom den svenska socialtjänsten. Lyssna till Fannys forskningsresultat och bidra med dina reflektioner!

Eventet kommer hållas på zoom onsdagen den 13 januari 2021, kl 17.30 - 19.00. En zoom-länk till seminariet kommer publiceras på Forcas Facebook-sida i början av januari.

Läs mer om eventet här: Facebook.com/events/190399498717438