Årets konsumtionsrapport: Tid värderas högre än oviljan mot att använda plast

Detta är en artikel från Science Park Borås som är en del av Högskolan i Borås.

Genom data, intervjuer, enkäter samt seminarium har resultaten bearbetats, och det går nu att se vilka konsumtionstrender som finns i Sverige, ur ett globalt perspektiv. Rapporten sammanfattar dessa inom följande teman: 1. Resor, 2. E-handel, 3. Engångsartiklar med bättre design, 4. Minimalism, 5. Återvunna och naturliga material, 6. Mäta hållbar konsumtion, 7. Återbruk av kläder, 8. Konsumentaktivism, 9. Hem- och husliv, 10. Mat och skönhetsartiklar.

– Sammanfattat ser vi ett starkt ideal att vilja minska sin konsumtion, man får inte status av att vilja köpa mer. Det går hand i hand med en del andra ideal som second hand eller att bry sig mer om sociala frågor. Detta gäller på den övergripande nivån. Sen blir det svårare när det kommer ner till enstaka frågor som att e-handla och tänka på olika leveransalternativ eller att köpa en take away-mugg. Då kommer andra preferenser emellan så som pris, tid, komfort och så vidare, berättar Sebastian Christner, analytiker vid Sweco, som tagit fram rapporten på uppdrag av Science Park Borås.

Låg lönsamhet inom återvunnet och återbrukat

Det som trendar allra mest är återvunna och naturliga material, exempelvis veganskt läder, ekologisk bomull och annat som konsumenterna uppfattar som mer naturligt än alternativen. Det går att se en större efterfrågan på återvunna textilier men det kan vara svårt att göra dessa material lönsamma. Även återbruk av kläder är en trend, men även om konsumenterna gillar second hand och att laga sina kläder så är det svårt för företagen att hitta lönsamhet även här.

– Vi kan också se en tydlig vilja hos konsumenterna att producera mindre avfall genom den egna konsumtionen. Här ser vi att användarna ser sig allt mer som producenter och inte bara som konsumenter, det tror vi att influencers är med och påverkar eftersom de marknadsför en idealbild av konsumtion och därmed gör gränsen mellan att producera och konsumera mer flytande. Det finns också en vilja att minska sin påverkan på miljön men också människor med sin konsumtion. Det gör att konsumenterna ställer allt högre krav på företag att värna om de anställdas hälsa, vara syftesdrivna och ta ställning i politiska frågor och är en trend som vuxit sig stark de senaste åren, fortsätter han.

Han understryker att det är en bred rapport och uppmuntrar till att läsa den för att på riktigt ta till sig trenderna, då det inte går att sammanfatta dem i några meningar.

Så gick datainsamlingen till

Trenderna har identifierats med insamling och AI-analys av 940 000 inlägg på Instagram och Twitter gjorda mellan oktober 2020 och april 2021. Med analys av innehåll och hashtags i de insamlade inläggen identifieras teman som är vanliga på Twitter och Instagram (eller ovanliga, som i fallet med resor och e-handel), trendande eller avtrendande, och som av forumens användare förknippas med hållbarhet. Rapportens fokus är Sverige ur globalt perspektiv. Inläggen som granskats är postade i Stockholmsregionen samt i sju större globala storstadsregioner: Berlin, London, New York, Los Angeles, Mumbai, Taipei och Hong Kong.

Under covid-19-pandemin har konsumtionstrender förändrats snabbare än förr. Därför har datainsamlingen fokuserats till storstadsområden: det är där de flesta konsumenttrender förändras först, och där är också tillgången till data bäst.

– Det är svårt att titta in i framtiden i en sådan här märklig tid. Åsikter och preferenser ändras väldigt snabbt och konsumenttrender har förändrats ännu snabbare än förr under pandemin, säger Sebastian Christner.

Detta är tredje året som rapporten tas fram på uppdrag av Science Park Borås, som är en del av Högskolan i Borås.

– Rapporten använder vi i det dagliga arbetet på Science Park Borås och rapporten finns tillgänglig för de företag som vill ta nya kliv i mötet mellan producent och konsument, säger Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg vid Högskolan i Borås och Science Park Borås.

Rapporten släpptes under högskolans seminarium i Almedalen (live från Borås) den 7 juli. Du kan se en presentation av rapporten fram till den 21 juli här (2:38:00 in i sändningen). 

Fakta

Science Park Borås arbetar med att ta fram ny kunskap på områdena textilier, konsumtion och samhällsbyggnad som sedan 2019 årligen tar fram en rapport på temat hållbar konsumtion. Årets rapport är en analys av konsumtionstrender som gjorts av Sweco på uppdrag av Science Park Borås. Själva datainsamlingen och AI-analysen gjordes av företaget Dreamify på uppdrag av Sweco.

Läs mer

Ta del av rapporten här