Dags att ansöka om forskningsbidrag från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

– För att kvalitetssäkra ansökningsprocessen inom forskning och få relevant information har vi, efter samråd med Högskolan i Borås, valt att ge forskningen en egen ansökningsperiod, säger Nadja Bengtsson, vd vid Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

Ansökningsperioden för forskning skiljs därmed från övriga ansökningar inom idrott, kultur, näringsliv och utbildning. Detta innebär en ny blankett för forskningsansökningar, där frågor om målet med forskningsprojektet samt på vilket sätt det bidrar till hållbar utveckling har lagts till. Ansökan måste också inkludera diarienummer och vara förankrad med behörig chef.

Ansökningsperioden är öppen 16 augusti – 13 september. Är du i behov av rådgivning, kontakta gärna högskolans Grants and Innovation Office (GIO) i samband med beredning av ansökan.

Fakta: Sparbanksstiftelsen Sjuhärads forskningsbidrag delas ut i samband med Days of Knowledge den 1 december 2021. Days of Knowledge är en högtid som arrangeras av Högskolan i Borås, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Sparbanken Sjuhärad och Borås Stad.

Läs mer

Läs fjolårets anställdnyhet där du får tips som vässar din ansökan.

Kontaktinformation till högskolans Grants and Innovation Office (GIO).