Frågor och svar efter corona-stormöte

I vissa fall har flera frågor på samma tema slagits samman till en. Notera att svaren är sammanfattade utifrån de större diskussioner som pågick under stormötet samt utifrån de frågor som skickats in i förväg.

För mer information om de punkter som Claes Lennartsson, samordnare för Arbetsgruppen för corona, presenterade i sin PowerPoint under stormötet hänvisas det till rektorsbeslutet på dnr. 258-20.

Generella frågor

Frågor kring undervisning

Frågor kring examination

Frågor om studenter