Nationell forskarutbildning i pedagogiskt arbete

Forskarskolan, som bedrivs enligt Lunds allmänna studieplan för forskarutbildning i utbildningsvetenskap, baseras på gemensamma kurser och seminarier med fysiska träffar som roterar mellan medverkande lärosäten. Därmed får doktoranderna tillgång till ett flertal nationellt och internationellt aktiva forskningsmiljöer.

– Forskarskolan är en angelägenhet för alla sektioner som driver professionsutbildningar så vi ser fram emot ett samarbeten även internt inom Högskolan i Borås, säger Petra Angervall tidigare sektionschef PUF.

Samtal om ett liknande samarbete har påbörjats med Jönköping University, där har diskussionerna inte kommit till någon konkret plan än.

Knutet till Forskarskolan SPETS utlyser Högskolan i Borås under 2021, två doktorandanställningar i utbildningsvetenskap med inriktning mot högskolans professionsutbildningar (ingenjörsutbildning, lärarutbildning, sjuksköterskeutbildning etc.). Se utlysningen här
– Planen är att under 2022 utlysa ytterligare doktorandanställningar i antagningsomgång 2 och vi hoppas så klart också att andra sektioner på högskolan tar chansen och satsar på att utveckla sin professionskunskap genom att finansiera en doktorand, avslutar Petra.