Frågor och svar efter stormöte om corona

I vissa fall har flera frågor på samma tema slagits samman till en. Notera att svaren är sammanfattade utifrån de större diskussioner som pågick under stormötet samt utifrån de frågor som skickats in i förväg.

Generella frågor

Frågor kring undervisning

Frågor kring examination

Frågor om studenter