Högskolan återigen bäst i branschen

Det är tredje året i rad högskolan får bäst resultat i kategorin, resultatet för 2020 är dock lägre än för 2019. Det går från 145 till 137 poäng. En liknande, nedåtgående trend finns inom hela branschen och har att göra med att jämställhetsarbetet har fått stå tillbaka för arbetet med den omställning som coronapandemin inneburit.

– Det är främst inom området ”löneskillnader mellan könen” som högskolan har ett lägre resultat 2020. Det vill säga att lönegapet mellan kvinnors och mäns medianlön har ökat i förhållande till 2019, förklarar Marie Granberg Klasson, HR-chef vid Högskolan i Borås.

Högskolan har ett bra resultat vad gäller:

  • Jämställda ledningsgrupper
  • Långtidssjukfrånvaro
  • Korttidssjukfrånvaro
  • Föräldraledighetsuttag
  • Heltidstjänster

Förbättringsområden är:

  • Jämställda yrkesgrupper
  • Lönestruktur
  • Akademiska karriärmöjligheter
  • Lika chefskarriär
  • Avgångar över tid

Resultatet ska nu analyseras inom högskolan och troligtvis kommer ett antal fokusområden att prioriteras för 2021–2022 för att Högskolan i Borås på sikt ska bli en ännu bättre jämställd organisation.

– Vi nöjer oss inte med att ”bara” vara bra inom branschen, avslutar Marie Granberg Klasson.

Läs om tidigare år

Nyhet från 2020