Många idéer kom fram för en hållbar campusmiljö

Syftet med workshoppen var att samla in idéer och initiativ för att kunna driva arbetet för hållbarhet på campus framåt. Den samlade inställningen till initiativet för workshoppen är att alla som är verksamma på campus behöver hjälpas åt i detta arbete.

Frågor som diskuterades i form av öppet forum och i olika grupper handlade om hur det går att minska energiförbrukningen i fastigheterna på campus, hur det går att förbättra avfallshanteringen, hur det går att utveckla ute- och innemiljö på ett hållbart sätt, hur det går att stärka biologisk mångfald, säkerhet och ökad trygghet på campus, hållbarhet vid lokalanpassningar och nybyggnation samt ökat återbruk och cirkularitet.

Engagemanget var stort bland deltagarna och diskussionerna ledde till flera idéer och förslag som gällde allt från cigarettfimpar på marken och minskat flöde av plast, att skapa gröna öar, till att skapa en säkrare trafiksituation på campus, klimatzoner inomhus och styrning av ventilation för att spara energi, skapa biologisk mångfald på Balders innergård och mycket mera. Fastighetsägarna på campus, Akademiska hus och Kanico, uppskattade alla förslag.

– Det är oerhört häftigt att på bara ett par timmar få fram så många idéer, sa Hanna Lassing från Kanico och fick medhåll av Henrik Mortensen från Akademiska Hus.

– Jag är positivt överraskad över hur bra diskussionsmetoden öppet forum fungerade och över alla bra förslag. Nu gäller det att ta hand om idéerna för att gå från ord till handling, menar han.

– Nu är det viktigt att vi förvaltar det som kommit fram och att vi lyfter vad som är möjligt att genomföra, avslutar Nils Lindh, handläggare för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås.

Nästa steg är att en projektgrupp för hållbar campusutveckling, bestående av Nils Lindh, Maria Vesterlund administratör för hållbarhetsarbetet och miljöledningssystemet på högskolan, Henrik Mortensen från Akademiska Hus, tillsammans med Kanico, går igenom alla förslag och lägger fast en handlingsplan för ett antal av de förslag som kom fram på workshoppen.

Lämna förbättringsförslag!

Har du förslag kring högskolans hållbarhetsarbete? Då är du välkommen att skicka in dessa via formuläret för förbättringsförslag på webben.

Lämna förbättringsförslag

Läs mer om högskolans arbete kring hållbar utveckling