Riktlinjer för att avveckla utbildningar ses över

Johan Drotz, utbildningssamordnare, har av rektor utsetts till sammankallande för arbetsgruppen. Han berättar:

– Syftet är att uppdatera de riktlinjer vi har kring detta för utbildningar som leder till examen vid högskolan. Förväntat resultat är att ta fram ett förslag till nya riktlinjer för att skapa tydlighet i organisationen och för antagna studenter om hur nedläggning av program och huvudområden tillämpas vid högskolan.

De reviderade riktlinjerna ska:

  • Innehålla ansvarsförhållanden och beredningsansvar för avvecklingsprocessen
  • Innehålla vilka, utöver studenterna, intressenter som är relevanta vid en avveckling av utbildning och/eller huvudområde
  • Hur övergångsregler ska hanteras
  • Innehålla vilka aspekter som måste beaktas i en risk- och konsekvensanalys.
  • Tydliggöra regler för hur avveckling av pausade alternativt inställda program ska hanteras.

Gå med i arbetsgrupp

En arbetsgrupp ska nu tillsättas. Du som anställd kan nu anmäla intresse av att ingå i gruppen. Arbetet tar sin start så snart arbetsgruppen kan samlas. Som deltagare bör du ha intresse av och god kunskap om nationella och lokala regelverk för utbildning samt gärna egen erfarenhet av nedläggning av kurser eller program.

Förslag till nya riktlinjer ska innan beslut sedan fattas av rektor ha förhandlats med fackliga parter samt behandlats i högskolans båda nämnder.

Enligt beslut från 2019 har nedläggning av huvudområden och utbildning delegerats till rektor.

Beslutet om revideringen finns i diariet: Dnr 197-20