Status för ny lärplattform

Hanna Markusson, chef vid Utbildningsstöd och projektledare för införandet av Canvas berättar:

– Vi har kunnat följa den uppsatta planen och befinner oss nu i fas 3 och 4. Det innebär att vi har rullat igång med utbildningsinsatser och att flera kurser körs skarpt i Canvas, samtidigt som många fler kurser är på gång in i höst.

Det planeras också för fler utbildningstillfällen i höst, och datum för dessa kommer att publiceras innan sommaren.

– Vi är samtidigt medvetna om att många lärare känner sig stressade över att behöva lära sig ett helt nytt system ovanpå allt annat som pågår just nu. Vi tar detta på stort allvar och för diskussioner kring hur vi ska kunna stötta dessa lärare än mer. Som enskild lärare är det också viktigt att tänka på att hitta en rimlig nivå för sitt arbete i Canvas, en behöver inte kunna alla finesser på en gång.

Nyligen genomfördes en enkät till alla lärare om förberedelsen i Canvas. Analys av enkäten pågår, men Hanna Markusson lyfter redan nu fram några delar som de sett i svaren.

– Det är tydligt att vi ligger rätt med utbildningspaket och möjligheter till självstudier, men det är också tydligt att det är svårt för lärare att få tiden att räcka. Lärare har haft olika förutsättningar för förberedelser, och i vissa fall känner vi en oro över att det inte har tagits fram konkreta planer för det lokala införandet på sektionsnivå. Vi kommer att fortsätta analysen och se vad vi kan gå vidare med i vårt kommande arbete.

Tips till lärare

Hanna Markusson passar på att skicka med fyra tips till lärare som ännu inte är inne i Canvas:

  1. Anmäl dig till en grundutbildning – det finns fortfarande platser kvar för vårens pass!
  2. Titta på de filmer som finns tillgängliga och skapa dig en förståelse för lärplattformen.
  3. Tala med din chef om er sektion kan göra en samlad satsning.
  4. Besök Canvas Café när du genomgått grundutbildningen eller börjat bygga en testkurs med hjälp av guiderna som finns. Vid Canvas Café är det meningen att du ska kunna ställa dina konkreta frågor. Det har inte varit så stort deltagande hittills. 

Läs mer

Webbsida om lärplattformen Canvas

Mer information om utbildningar i Canvas

I högskolans lärplattform hittar du kursen "Tillsammans i Canvas för lärare" där det finns information samt inspelningar av de pass som genomfördes i höstas.

Ta del av kursen som används i grundutbildningen, den är öppen för alla och bra för nybörjare.