Högskolan i Borås får två nya hedersdoktorer

– Det är mycket glädjande att kunna berätta att vi har utsett två hedersdoktorer i år, det är personer som har betytt och betyder mycket för högskolans utveckling, säger rektor Mats Tinnsten.

Andreas Gundberg har spelat en avgörande roll för utvecklingen av nya svampbaserade processer för bättre utnyttjande av restprodukter inom industrin. I sin tidigare roll som projekt- och innovationschef vid Lantmännen Agroetanol har han samverkat med forskningsmiljön Resursåtervinning sedan början av 2010-talet. Andreas Gundbergs insats framhålls som en av de bidragande faktorerna till att svampforskningen har gått från att involvera någon enstaka doktorand med fokus på etanolproduktion till nuläget, där svampforskningen utgör en av de viktigaste inriktningarna inom Resursåtervinning. Inom forskargruppen Bioteknik utvecklas nya potentiella slutprodukter som exempelvis foder, livsmedel, etanol och fibrer.

Andreas Gundberg har varit drivande i att skala upp en svampbaserad process, vilket visat möjligheterna att använda processerna i industriell skala.

”Brygga mellan forskning och industrin”

Mohammad Taherzadeh, professor i bioteknik vid Högskolan i Borås, framhåller Andreas Gundbergs visioner och kunskaper för att utveckla innovationer. 
– Högskolan är troligen bland de ledande i världen inom industriell svampforskning. Andreas hade en betydande roll för att vi skulle komma dit vi är i dag och för att utveckla samarbetet mellan Lantmännen och Högskolan i Borås.

Andreas Gundberg berättar att han blev överraskad och överrumplad av beskedet.
– Det är en väldig ära att få en sån här utmärkelse och det är otroligt roligt att man uppmärksammar den här typen av samarbete mellan akademi och näringsliv. Både grundforskning och applicerad utveckling med affärsmässighet behövs och jag känner att jag har kunnat vara en brygga mellan forskning och industri, säger Andreas Gundberg.

Utvecklar hållbar energi

Fredrik Johansson är affärsutvecklare på FOV Fabrics, som bland annat tillverkar textila bioreaktorer som omvandlar organiskt avfall till biogas. Han har medverkat i flera av högskolans projekt, berättar Mohammad Taherzadeh.

– Fredrik Johansson har visioner och ser möjligheter att öppna och genomföra samarbeten inom olika ämnesområden och med olika discipliner. Ett bra exempel är utvecklingen av textila bioreaktorer som ersätter rostfritt stål eller betong. Det är i dag en kommersiell produkt på marknaden, säger Mohammad Taherzadeh.

Fredrik Johansson har i hög grad bidragit till att utveckla nya produktionssystem för biogas, genom unika konstruktioner och internationalisering av den kunskap om biogasproduktion som skapats vid Högskolan i Borås. De nya produktionssystemen har införts i en mängd länder som Brasilien, Nigeria, Indonesien, Vietnam och Indien. I områden med dålig tillgång till el kan bioreaktorerna fungera som ett komplement till solenergi och ett hållbart alternativ till dieselaggregat. I ett aktuellt exempel med 130 installationer i Indien har reaktorerna sparat cirka 3 000 ton koldioxid.

Fredrik Johansson berättar att han först blev överrumplad av beskedet att han utnämnts till hedersdoktor:

– När det hade fått sjunka in så blev jag väldigt glad och hedrad, att det jobb jag har gjort uppmärksammas. Samarbetet med högskolan har fungerat väldigt väl. Vi har drivit det textilbaserade biogassystemet framåt, satt det på marknaden och håller nu på att vidareutveckla det, säger Fredrik Johansson.

Läs mer

Forskningsområdet Resursåtervinning

Akademisk högtid

Clare Johnston utnämndes till hedersdoktor 2017

Romulo Enmark utnämndes till hedersdoktor 2020