Professorernas tips: "Ta din plats!"

Denna artikel är en återpublicering av en nyhet från 8 mars 2020, högskolan har i dagsläget 45 professorer varav 15 är kvinnor.

Av Högskolan i Borås forskare är 49 personer professorer. Av dem är 17 kvinnor. Så här svarar några av dem:

Katarina Malaga, professor i hållbart byggande

Varför forskar du?

– Allting har börjat med ordet ”varför”. Jag har alltid varit intresserad av hur olika saker fungerar och behövde få svar på mina frågor, därför grävde jag djupare och bredare. Forskning är en fascinerande livsfilosofi som jag njuter av att lägga mycket tid på. Den öppnar helt nya dörrar till både förståelse av världen och specifika områden men är också ett sätt att träffa intressanta människor som ger mycket inspiration. Det finns så mycket att utforska  samtidigt som du har kul på jobbet.

Finns det någon kvinna i vetenskapen som inspirerat dig?

– Såklart Maria Skłodowska Curie, en tjej från Warszawa som åkte till Paris för att hjälpa sin syster som skulle läsa på universitet där och som själv blev den enda kvinna att få två nobelpris (kemi och fysik).

Vad vill du skicka med tjejer och kvinnor utifrån din roll som vetenskaplig ledare?

– Jag vill betona vikten av kunskap som är könlös och gränslös. Där finns plats för oss alla, både tjejer och killar! Så ta din plats!


Anita Norlund, professor i pedagogik

Varför forskar du?

– För att bidra med rättvisare villkor för elever och lärare. Det är den samhälleliga aspekten. För min egen del handlar det om tillfredsställelsen av att få analysera. Jag är en analysnörd.

Finns det någon kvinna i vetenskapen som inspirerat dig?

– Parlo Singh, professor i utbildningssociolog från Australien. Hon verkar för social rättvisa och i samma teoretiska tradition som jag. Hon är skarpsynt, vänlig, produktiv och en mycket duktig forskare.

– En annan förebild är Agnes Wold som djärvt ifrågasätter myter och därmed vänder upp och ner på våra vardagsuppfattningar. Både i TV och på Twitter.

Vad vill du skicka med tjejer och kvinnor utifrån din roll som vetenskaplig ledare?

– Oj, vad svårt. Jag brukar säga att jag har slutat "tjejursäkta mig" i min yrkesroll. Det är kanske något som fler tjejer och kvinnor borde göra – det får bli mitt råd.


Margaretha Ekebergh, professor i vårdvetenskap

Varför forskar du?

– Jag finner en drivkraft i att kunna bidra med kunskaper som kan förbättra för patienten och dennes närstående i vården. Exempelvis, forskning som bidrar med kunskaper om hur vi kan utbilda reflekterande sjuksköterskor som med skicklighet kan möta patientens värld.

Finns det någon kvinna i vetenskapen som inspirerat dig?

– Jag har haft två kvinnliga förebilder, professor K. Eriksson vid Åbo Akademi och professor K. Dahlberg, tidigare vid Linnéuniversitetet, som både har med stora ansträngningar, byggt upp och etablerat ämnet vårdvetenskap som en autonom vetenskaplig disciplin. Jag har haft förmånen att få delta i detta arbete, vilket har varit både stimulerande och utmanande. Det har gett mig värdefulla erfarenheter.

Vad vill du skicka med tjejer och kvinnor utifrån din roll som vetenskaplig ledare?

– Tro på din förmåga och kompetens i att utveckla kunskap som kan göra skillnad i praktiken. Våga ta utmaningar och slås inte ner av misslyckanden. Det finns alltid nya möjligheter.


Karin M Ekström, professor i företagsekonomi

Varför forskar du?

– För att bidra till ökad kunskap om olika samhällsfenomen och därigenom bidra till att utveckla mitt ämne, företagsekonomi. Det är angeläget att denna kunskap kommer till nytta för olika aktörer i samhället såsom studenter, andra forskare, organisationer, myndigheter, politiker, medborgare. I min roll som professor är utbildning av hög kvalitet det primära (jag ser det även som högskolors primära uppgift), men även viktigt att den forskning jag bedriver kommer både utbildning och samhället i stort till godo.

Finns det någon kvinna i vetenskapen som inspirerat dig?

– Ingen enstaka, mitt ämne (företagsekonomi) har alltid varit starkt mansdominerat. Det finns flera kvinnor i mitt ämne som föredömligt inspirerat och utvecklat ämnet.

Vad vill du skicka med tjejer och kvinnor utifrån din roll som vetenskaplig ledare?

– Att försöka arbeta med det du brinner för oavsett om du stöter på motstånd. Det är viktigt att vara både envis och lyhörd. Ensam är inte stark så det är viktigt att ett bra kontaktnät och att samarbeta.


Disa Bergnehr, professor i pedagogik

Varför forskar du?

– Jag forskar för att jag är intresserad av varför vi människor, och våra samhällen, blir som vi blir och gör som vi gör.

Finns det någon kvinna i vetenskapen som inspirerat dig?

– Min handledare professor Gunilla Halldén (nu pensionerad) är min stora förebild som forskare.

Vad vill du skicka med tjejer och kvinnor utifrån din roll som vetenskaplig ledare?

– Ta för er tjejer, stå upp för er själva och ta plats, och våga säga både ja och nej!


Karin Josefsson, professor i vårdvetenskap

Varför forskar du?

– Ett genuint intresse för den äldre människan, samhällsnytta och att det ger mig mening.

Finns det någon kvinna i vetenskapen som inspirerat dig?

– Professor Astrid Norberg och Florence Nightingale.

Vad vill du skicka med tjejer och kvinnor utifrån din roll som vetenskaplig ledare?

– Hitta ditt "mission", vad vill DU, följ det och det kan vara att forska.

Läs mer om högskolans forskning