AI öppnar för nya kunskaper i mode- och textilbranschen

Företag behöver bryta ner, sammanställa, analysera och dra slutsatser från en, i det närmsta, outsinlig källa av information. Det behöver dessutom ske så snabbt att man kan dra nytta av det på en blixtsnabb världsmarknad. En utmaning som en mänsklig hjärna skulle ha svårt att anta.

Chandadevi Giris forskning undersöker hur data-driven AI-teknik kan hjälpa mode- och klädbranschen att förstå sin omvärld. Genom tre fallstudier vill Chandadevi Giri visa hur företagens beslutsstödsprocesser när det kommer till kunders konsumtionsmönster och reklamkampanjers effektivitet kan förbättras och kompletteras med hjälp av AI-teknik.

– Min forskning tar sig an problem som mode- och klädindustrin inte ställts inför tidigare. Jag ville visa hur man kan använda data och information från sociala medier, kundinteraktioner och försäljningssiffror i kombination med AI-teknik för att göra bättre prognoser.

Mode- och klädindustrin är en splittrad, komplex bransch där alla steg i kedjan är beroende av varandra. Därför blir mängden data och information lätt oöverskådlig och svårgripbar. Chandadevi Giri menar att industrin behöver omformas för att bli mer effektiv och kunna dra nytta av all den information och data som finns tillgänglig. Digitala lösningar och big data-analyser skulle kunna vara ett kraftfullt verktyg för att underlätta och bistå, inte bara försäljning, utan alla delar i kedjan. Genom den här typen av analyser blir företagen mer konkurrenskraftiga och kan med kortare ledtider ställa om för att möta kunders behov och villkor.

AI-forskningen är i ropet just nu och appliceringarna kan te sig nästan oändliga. Genom att applicera tekniken, resonemangen och metoderna på mode- och klädindustrins prognoser och försäljningsstrategier öppnar hon upp för fler områden.

– Jag vill fortsätta min forskningskarriär. Mitt mål är att använda de kunskaper jag skapat i min avhandling på fler områden inom mode- och textilindustrin. Hållbarhet, cirkulärt mode, globala försörjningskedjor… Det finns massor att ge sig i kast med.

Chandadevi Giri försvarade sin avhandling Data driven AI Techniques for Fashion and Apparel Retailing den 15 oktober 2021

Läs mer om forskningsområdet Textil och mode.