FoUS seminarium: "Nya" klientmöten inom en digitaliserad socialtjänst?

Den frågan står i fokus i ett forskningsprojekt, som genomförs av Julia Carlsson, fil. dr i offentlig förvaltning och universitetslektor i företagsekonomi i Borås och Petra Svensson, fil. dr i offentlig förvaltning och universitetslektor i statsvetenskap i Halmstad.

Projektet syftar till att beskriva hur arbetet med digitalisering av ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten påverkar relationen mellan socialsekreterare och klient. I studien undersöker de socialsekreterares uppfattningar om sin relation till klienter i tre olika kommuner som kommit olika långt i sitt digitaliseringsarbete.

Läs mer och anmäl dig här