Klart med riktlinjer för distansarbete

Syftet med riktlinjen är att tydliggöra regler och förhållningssätt kopplade till distansarbete för medarbetare vid Högskolan i Borås. Den nya riktlinjen för distansarbete gäller under perioden 2022-01-01 – 2023-02-28, och kommer därefter att utvärderas.

– Riktlinjen gäller alla medarbetare, både de med reglerad arbetstid och de med förtroendearbetstid. Tanken är att du som medarbetare ska ha en diskussion med din chef om möjligheten för dig att arbeta på distans, vilka arbetsuppgifter du kan utföra på distans och hur din arbetsmiljö på distans ser ut. Därefter ska det skrivas en överenskommelse om detta enligt en framtagen mall, förklarar Marie Granberg Klasson, HR-chef.

Omfattningen på distansarbetet är högst två dagar per vecka, dock maximalt 40 procent av arbetstiden. Som medarbetare kan du redan nu inleda en diskussion med din chef kring möjligheten att arbeta på distans efter årsskiftet.

– Det är också viktigt att vara medveten om att en överenskommelse om distansarbete är frivillig, vilket innebär att du inte har rätt att kräva viss utrustning när du arbetar på distans. Du ansvarar själv för att distansarbetsplatsen är utformad och inredd på ett lämpligt sätt ur arbetsmiljösynpunkt.

Fram till årsskiftet

Fram till dess att riktlinjen träder i kraft den 1 januari 2022 gäller det som tidigare att chefen måste ge ok till medarbetare som vid enskilda tillfällen önskar arbeta på distans. Detta för att försäkringar etc. ska gälla.

Läs mer

Ta del av mer information och hela riktlinjen