Hur låter design?

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Vidmina Stasiulyte, forskare vid Textilhögskolan, har fått runt 4,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för sitt projekt Sonic Fashion. Projektet pågår i tre år.

I forskningen kommer hon att använda de mest lämpliga metoderna, såsom förkroppsligade designidéer, ljuddokumentation, forskningsworkshops, samskapande med synskadade och studenter från textil- och modedesignutbildningarna samt ljud- och performancekonst. Syftet är att underlätta en långsiktigt inkluderande modeutbildning som betraktar icke-visuell estetik som en del av utbildningsprogrammet.

Läs mer om Vidmina Stasiulyte