Akademichefens hälsning oktober

Just nu kanske vi planerar mer kortsiktigt, men i våras startade vi också en diskussion om hur vi framgent vill jobba och hur vi kan dra nytta av våra erfarenheter från de senaste tjugo månaderna. Den diskussionen ska vi fortsätta. Återgången nu förutsätter också ett fortsatt ansvarstagande för att följa de riktlinjer som finns för att förhindra smitta. Som myndighet följer vi Folkhälsomyndighetens råd och rekommenderar vaccinering för både medarbetare och studenter. De som vet att de befinner sig i en riskgrupp behöver givetvis fortsatt vara försiktiga, de som inte är vaccinerade har också ett ansvar att hålla distans och ta särskild hänsyn.

Vi går nu in i den nya organisationen där vi kommit olika långt på våra tre institutioner, både när det gäller chefsstruktur och när det gäller hur vi vill att kollegiala funktioner ska se ut. Fler uppdrag kommer att utlysas och jag uppmanar er alla som är intresserade att söka! När uppdragen formas kommer tar vi också hänsyn till att våra utbildningsmiljöer är olika, inte minst i studentvolymer. Något jag får frågor om som det är viktigt att det inte finns missförstånd kring är chefsansvaret. På institutionerna är det prefekter och proprefekter som är chefer. Ingen framtida roll som exempelvis studierektor eller programansvarig kommer att omfatta ansvaret att leda och fördela arbetet. Däremot kommer sådana uppdrag rimligen omfatta att bereda tjänstefördelningar i samråd med enskilda medarbetare och övriga kollegiet. Men man bestämmer inte, det gör cheferna.

Sist men inte minst är det riktigt roligt att nu få välkomna tre nya professorer till vår akademi: Gustaf Juell-Skielse som är ny professor på Institutionen för informationsteknologi, Catarina Player-Koro som är ny professor på Institutionen för pedagogiskt arbete, samt Ola Pilerot som är ny professor på Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap.

Bästa hälsningar
Martin G Erikson