DO-tank center steppar upp – gagnar företag på väg mot grön omställning

Detta är en nyhetsartikel från Science Park Borås som är en del av Högskolan i Borås.

Marie Widén, projektledare, berättar mer:

– Det här är ett viktigt projekt för Science Park Borås och Wargön Innovation, det gör att vi kan fortsätta arbeta med det vi är bra på – att stötta bolag framåt där hållbara val och cirkulära processer är i fokus. Projektet fokuserar specifikt på att stötta bolag som påverkats av pandemin och ge dem möjlighet till återhämtning mot en grön omställning.

– Genom projektet kommer vi att få möjlighet att ytterligare utveckla vår innovationsmiljö och maskinpark i DO-tank Center. Maskinparken har under flera år haft stor betydelse för bolag som vill testa och utveckla prototyper, produkter och tjänster. Utifrån det behovet kan vi nu investera ytterligare i maskiner och utrustning som gagnar textil- och modebranschen. Projektet ska också skapa nya samarbeten och nätverksbyggande med bolag och ännu mer tillgängliggöra DO-tank Center och Wargön Innovation som test- och demoanläggning. Vi kommer även fokusera på att vägleda företag framåt genom ny teknik, digitalisering, cirkulära processer och kunskap, fortsätter hon.

Målet är att få fler företag in i en omställningsprocess, där ökad digitalisering och nya produktionsprocesser kan skapa en konkurrenskraft genom hållbara lokala lösningar och samarbeten.

– Vi vill exponera fler företag för nya tekniker, nya maskiner, molntjänster, AI, med mera, sådant som möjliggör cirkulära och hållbara processer och på så vis öka både den digitala omvandlingen och omställningen till cirkulära affärsmodeller, förklarar Marie Widén.

Markus Danell är verksamhetsledare på Wargön Innovation, en innovationsmiljö belägen i Vänersborg.

– Det här är ett spännande och angeläget projekt. Att kunna erbjuda möjlighet till innovation i pandemins spår är viktigt för utvecklingen av regionens små- och medelstora företag för att kunna öka deras konkurrenskraft inför framtiden. Tillsammans kan vi nu arbeta och utveckla vår innovationsanläggning för textilsortering, säger han.

Läs mer

Projektet Circular Textile Ind-tech-movement ligger under det operativa programmet för Nationella regionalfondsprogrammet, insatsområdet REACT-EU, och genomförs till och med oktober 2023 i samarbete med Wargön Innovation. Projektet finansieras med stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket. Samt finansiering av Västra Götalandsregionen, TEKO och Högskolan i Borås.

Mer om projektet