Historisk satsning på nationell infrastruktur inom humaniora

Gustaf Nelhans och exteriör bild av campus

Humanistisk forskning har traditionellt sett bedrivits med kvalitativa metoder som intervjuer, men under senare år har forskningen utvecklats till att använda fler metoder. Det är inte sällan komplexa kvantitativa data och digitala verktyg som exempelvis ögonrörelsemätning, maskininlärning med AI och 3D-teknik.

– En av utmaningarna med att arbeta med dessa tekniker är att forskningslandskapet är så splittrat och att det finns så många forskningsmiljöer som arbetar utan att alltid känna till varandra. Detta kan leda till redundans och att forskarna missar att sporra varandra, säger Gustaf Nelhans, universitetslektor vid Bibliotekshögskolan, som koordinerar lärosätets del i projektet.

En samlad ingång

Ett av målen med projektet HUMINFRA är att skapa en samlad ingång till dessa digitala resurser och utbildningsmöjligheter och länka till den expertis som i dag är spridd över landet. Projektet kommer även att undersöka vilka behov av nya utbildningar och verktyg som finns i dag, och utforma dessa.

– Det är väldigt roligt att Vetenskapsrådet uppmärksammar att även humaniora och samhällsvetenskaper behöver infrastrukturer, inte minst för att arbeta med digitala verktyg, men också att de ser att begreppet infrastruktur har en mycket vidare betydelse än att endast handla om tekniker och maskinella resurser. Den kanske viktigaste delen är forskarna själva, hur de samarbetar och utvecklar sin forskningsansatser, säger Gustaf Nelhans.

Lång tradition av digital humaniora

Allt som allt ska projektet leda till att forskarna vinner tid och att kvaliteten i forskningen ökar. Flera forskare från Bibliotekshögskolan deltar i det treåriga projektet som beviljats 30 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

– För Bibliotekshögskolan, som är en miljö med väldigt lång tradition inom digital humaniora, kommer detta innebära att vi får möjlighet att ta ett samlat grepp. Det innebär att vi kan samordna våra aktiviteter som sträcker sig från både kvalitativa metoder att digitalisera text och föremål och märka upp texter med metadata, till de senaste teknikerna när det gäller Deep Learning och maskininlärningsalgoritmer. Vi kommer också att vända oss till andra miljöer inom högskolan där vi redan har skapat samarbete eller ser potential att växla upp.

Projektet HUMINFRA pågår 2022–2024 och koordineras av Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet. Tolv miljöer från totalt nio lärosäten och organisationer medverkar.

 

Läs mer

Forskargruppen Kunskapens infrastrukturer deltar i projektet HUMINFRA.
Kunskapens infrastrukturer

Data as Impact Lab vid Bibliotekshögskolan utför analyser och erbjuder en infrastruktur rörande AI-tillämpningar som involverar bibliometrisk metodik, semantisk modellering, och visualisering. Myndigheter, forskningsorganisationer inom och utom akademin, bibliotek och företag är några av samarbetsparterna. Labbets verksamhet är också nära kopplad till utbildningar på masternivå och kursen Digitala metoder, som ges på masternivå och som fristående kurs.
Data as Impact Lab