Inblicksfrågan: Om digitalisering av HR-administration

 Frågan lyder:

”När kommer all HR-administration bli papperslös och digital såsom exempelvis rapportering av OB (obekväm arbetstid) samt lagring av dokumentation av utvecklingssamtal?”

Marie Granberg-klasson, HR-chef, svarar:

HR arbetar löpande med att digitalisera personaladministration. När det gäller att registrera OB-tid digitalt så har högskolan endast ett fåtal anställda som arbetar obekväm arbetstid, Därför redovisas detta genom blankett. Arbetsinsatsen och kostnaden för att införa detta digitalt kan därför inte motiveras. Möjligheten att digitalt lagra dokument för utvecklingssamtal och lönesamtal finns i dag.