Inspirerande om frihet, konst och mode

På Kiberas illegala second hand-marknader skapas mode av kläder som andra skulle ha kastat för länge sedan. Men framför allt växer en subkultur med helt unika uttryck av frihet, påhittighet och hopp fram. Journalisten, fotografen och konstnären Johan Löfquist gästföreläste på Textilhögskolan om slumområdet Kibera och projektet Chokora Wear. Där modellerna själva skapar de plagg de bär och den egna självbilden är viktigare än det producerade plagget.

Johan Löfquist kallar sig själv för en frilansande skapare, lever i Nairobi, och har följt Chokora Wear under flera år. Han har en passionerad bild av konst- och designlivet i Kibera: 

– Det handlar inte om tillgången till verktyg och material utan om uttrycket. Jobba med det du har, inse att du är en konstnär – bara du uttrycker dig! I Chokora skapar man mode där bäraren får känna sig som sin egen designer. Istället för att köpa kläder som är ”inne” översvämmar Kibera av kläder som vi i väst och Europa dömt som ”ute” och kasserat.

Sabina Andersson, Linnéa Ericsson och Siri Gottberg läser första året på Textil produktutveckling och entreprenörskap. De är imponerade över hur skapandet förstärks av begränsningar snarare än kuvas:

– Det är jätteinspirerande att se hur tillgången till resurser och material styr den kreativa processen.  Framför allt att bristen på det som vi kanske ser som nödvändiga resurser i skapandet inte hämmar utan snarare triggar och skapar något nytt! Det är verkligen kul med inspirationsföreläsningar av den här typen. Vi har precis börjat med ett projekt där vi ska förmedla ett budskap med hjälp av en t-shirt – även om vi inte kan översätta det vi hört i dag rakt av så finns det absolut saker och koncept att ta till sig!

Johan Löfquist är ett återkommande gästspel på Textilhögskolan, berättelserna är hissnande, bilderna sprakande och livsödena skakande. Perspektiven är en viktig del av studenternas utbildning:

– Gästföreläsningar av den här typen ger studenterna en spets och en extra dimension. Det är inte alltid det stämmer helt överens med de uppgifter och projekt som studenterna står inför just nu men det är ändå alltid relevant. Vill man, så finns det enorma möjligheter att bredda sina perspektiv under sina studier. Det handlar om kreativitet, och ibland om entreprenörskap säger Stig Nilsson, samverkanskoordinator på Textilhögskolan.

Föreläsningen är över. Åhörarna tar sig ut ur lokalen. Några dröjer sig kvar och kollar på de plagg Johan haft med sig. En person stannar upp och får några telefonnummer av Johan – kanske har något nytt startat? Någon har hittat något och skapat en ny väg. Från Textilhögskolan, Sverige till Kibera, Nairobi.