Internationell konferens visar vägen – vågar testa nya lösningar

Textile Fashion Center

– Vi vill inte göra en klassisk konferens med mycket prat och lite verkstad. Det är ofta tänkare som möts på konferenser, men vi vill visa upp konkreta resultat som har öppnat upp för nya tankesätt. Vi hoppas att det kan inspirera och leda till frågeställningar som också kan leda till policyförändringar, berättar Susanne Nejderås, plattformsledare för Textile & Fashion 2030, ett uppdrag Högskolan i Borås har från regeringen att skapa en plattform för hållbart mode och hållbara textilier.

Konferensen är kopplad till projektet Big DO Design Hackathon, där Textile & Fashion 2030 samlat företag, designers och innovatörer från Sverige, USA och Sydafrika under 2021. Med det projektet som grund fokuserar konferensen bland annat på ”mindset growth” – att öppna upp djupt invanda mönster och tankesätt, hur det går att vidga perspektiven när det gäller produktutveckling och produktion samt varför innovation är så viktigt när det kommer till hållbarhet.

Bland programpunkterna blandas talare, panelsamtal och visningar knutna till dessa frågeställningar.

– Håkan Juholt deltar till exempel för att prata om ”mindset growth”, med sin bakgrund som politiker i Sverige, ambassadör på Island och nu i Sydafrika har han intressanta erfarenheter av hur kulturen påverkar hur vi uppfattar saker och ting, och även hur personer, organisationer och ambassader kan bidra till att utforska perspektiven, förklarar Anett Aldman, projektledare för Textile & Fashion 2030.

Målgruppen för konferensen är näringsliv och politiker.

– Vi vill inspirera företag och beslutsfattare att tänka nytt. Vi vill öppna dörren för att fortsätta använda plattformen Textile & Fashion 2030 och visa hur den som miljö möjliggör innovationer som gör skillnad, säger Susanne Nejderås.

Konferensen är också till för den som är intresserad av området och vill ingå i ett sammanhang där frågorna diskuteras.

– Vi vill också att konferensen ska inspirera till ett förändrat och mer inkluderande tankesätt och förändrat produktionssystem. Vi vill framföra vikten av att vi alla är en del, alla kan göra skillnad och påverka textil- och modeindustrin att bli mer hållbar. Allas engagemang blir tillsammans till en enhet och bildar ett community. På så sätt tar inte konferensen slut klockan 18 när programmet avslutas, det lever vidare efteråt, avslutar hon.

Fakta

Konferensen ”International Summit 2021 Big DO Design Hackathon” går av stapeln 26 oktober kl. 15:00– 18:00 och blir en mix av livesändningar från studion i Borås och förinspelade filmer.

Några av de talare som kommer till konferensen:

  • Ulrika Modéer, Assistant Secretary General & Director of Bureau of External Relations & Advocacy @UNDP
  • Vincent Stanley, Director of Philosophy vid Patagonia, Inc.
  • Håkan Juholt, ambassadör, Sveriges ambassad, Pretoria, Sydafrika
  • Alice Bah Kuhnke, europaparlamentariker